Jesteś tutaj: Strona główna

 

 

DOTACJE 2019

 

 

 

 

UWAGA: Wnioski o dotacje należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu lub Delegaturach w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu.

 

 

 Regulamin przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ze środków będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na rok 2019

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym

 

 

 

 

 


 

 

TWIERDZA PRZEMYŚL I STAROMIEJSKI ZESPÓŁ URBANISTYCZNY MIASTA PRZEMYŚLA ORAZ KOPALNIA W BÓBRCE POMNIKAMI HISTORII

 

          W dniu 10 grudnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas uroczystej Gali „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości”, wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów. Wśród nich trzy związane są z województwem podkarpackim: Twierdza Przemyśl, Staromiejski Zespół Urbanistyczny Miasta Przemyśla oraz Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej.

          Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i naukowej oraz mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

          Nadanie obiektowi tytułu pomnika historii jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale również jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia starań o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

          Podkarpacie ma teraz aż siedem Pomników Historii. Jako pierwsze ten prestiżowy tytuł otrzymały: Muzeum-Zamek w Łańcucie, Zespół Klasztorny w Leżajsku oraz Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu, która znajduje się także na liście UNESCO, a w tym roku do tej listy zostały dołączone kolejne cztery: wiosną prestiżowy tytuł otrzymał Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy, a w poniedziałek do tego grona dołączyły Twierdza Przemyśl i Staromiejski Zespół Urbanistyczny Miasta Przemyśla oraz kopalnia w Bóbrce, jako najstarsza czynna kopalnia ropy naftowej na świecie związana z działalnością Ignacego Łukasiewicza.

 

        STAROMIEJSKI ZESPÓŁ URBANISTYCZNY MIASTA PRZEMYŚLA

 

 

 

            TWIERDZA PRZEMYŚL

 

         BÓBRKA - KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ

 

 

 

Więcej informacji: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1210,100-pomnikow-historii-na-stulecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-pleng.html 

 

oraz: https://regiony.tvp.pl/12188736/echa-dnia 

 

 


 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza wykaz dotacji 

przyznanych w 2018 roku

 

 

                Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku - zabytki nieruchome

 

 

                 Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku - zabytki ruchome

 

 

             Informacja z posiedzenia Komisji Konserwatorskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

 

 


 

NOWE POMNIKI HISTORII

 

20 kwietnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie dziesięciu kolejnych zabytków za Pomniki Historii.

 

Na uroczystość przybyli m.in.: prof. Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Magdalena Gawin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków; Jarosław Sellin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Bogumiła Rouba przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przedstawiciele nowych Pomników Historii.

 


Do tego elitarnego grona dołączył m.in. zespół zamkowo – parkowy w Krasiczynie (woj. podkarpackie)

 

 

 

 Zamek w Krasiczynie jest jednym z najcenniejszych zabytków nowożytnej architektury obronno-rezydencjonalnej w Polsce. Wyróżnia się wysokiej klasy formą architektoniczną z charakterystycznymi basztami i attykowymi zwieńczeniami oraz bogactwem wystroju elewacji. Powierzchnię dekoracji oblicza się na ok. 7000 m², co czyni z niej największe tego typu dzieło w Polsce i unikatowe w skali europejskiej.

 

Więcej informacji dostępnych jest na portalu zabytek.pl

 

 

 


 

ZABYTEK ZADBANY 2018

 

18. kwietnia 2018 r. podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2018.

 

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w tym roku odbyła się w Zamościu. Gospodarzami spotkania byli Bartosz Skaldawski - p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Andrzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamość. Uroczystość honorowym patronatem objęła prof. Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, która wręczała nagrody i wyróżnienia.

 

W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.

 

W KATEGORII UTRWALENIE WARTOŚCI ZABYTKOWEJ OBIEKTU WYRÓŻNIENIE OTRZYMAŁ:

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY SALEZJANÓW ŚWIĘTEGO JÓZEFA W PRZEMYŚLU

 

                                                  

 


KONKURS FOTOGRAFICZNY DETAL W ARCHITEKTURZE MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

      Regulamin konkursu

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

SZKOŁA LETNIA PKN ICOMOS,  Przemyśl – Krasiczyn 28 – 31 sierpnia 2017 r.

 

 

     Kolejna edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS ruszyła 28 sierpnia w Przemyślu-Krasiczynie i trwała do 31 sierpnia.

     Tematem wiodącym tego wydarzenia była „ Ochrona, konserwacja, rewaloryzacja architektury obronnej”.

     Spotkania miały na celu przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymianę doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków. 

   

 Szkoła Letnia jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych - specjalistów różnych profesji zajmujących się

     ochroną dziedzictwa, dla których jest to okazja do nabycia nowej wiedzy i doświadczeń, niezbędnych w pracy przy zabytkach.

   

      Organizatorami przedsięwzięcia byli:

 

      - PKN ICOMOS Komisja Architektury Militarnej,

      - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków,

      - Prezydent Miasta Przemyśla,

      - Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

      - Fundacja PRO ARTE et HISTORIA w Krasiczynie,

      - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

 

        SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ W PRZEMYŚLU-KRASICZYNIE (pobierz PDF)

 

          

          

 

 

 


 

Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym "Zabytek Poznany"

 

 

Więcej szczegółowych informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem:

 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476

 

 

 

 


 

 

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza wykaz dotacji przyznanych w roku 2017

 

 

               Wykaz dotacji przyznanych w roku 2017 - zabytki ruchome

 

                Wykaz dotacji przyznanych w roku 2017 - zabytki nieruchome        

 

 

                 Informacja z posiedzenia Komisji Konserwatorskiej

 


 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

 

 

 Zachęcamy do zapoznania się z filmem szkoleniowym „Krajobraz mojego miasta”.  Produkcja w krótki i przystępny sposób pokazuje, jak ogromny wpływ na postrzeganie przez ludzi najbliższego otoczenia mają wszechobecne reklamy, różnokolorowe, niewspółgrające ze sobą fasady budynków czy pozbawione zieleni betonowe place i rynki. W materiale filmowym znaleźć można także wiele rozwiązań i sugestii specjalistów dotyczących planowania przestrzeni publicznej i zastosowania optymalnych rozwiązań do problemów z jakimi zmagają się samorządy. 

 

 

 


PROMOCJA PODKARPACKIEGO BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO

 

 

      W Krasiczynie 7 kwietnia miała miejsce promocja Podkarpackiego Biuletynu Konserwatorskiego, w której uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma, wicestarosta przemyski Pan Marek Kudła oraz burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy instytucji, właściciele obiektów zabytkowych oraz konserwatorzy i właściciele firm budowlano – konserwatorskich.

 

 

 

      Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski to cykliczna publikacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ukazująca się od 1999 roku, rejestrująca wszystkie ważniejsze prace remontowo - konserwatorskie wykonane przy obiektach zabytkowych województwa podkarpackiego.

      Biuletyn zawiera opisy prowadzonych prac, ich wykonawców i źródła finansownaia; ilustrowany jest zdjęciami zabytków (często przed i po zakończeniu prac). Ma charakter dokumentacyjny, pozwalający prześledzić wszystkie działania przy zabytku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

     Dotychczas ukazały się cztery tomy publikacji obejmujące kolejno: Tom I – lata 1999-2002; Tom II  – lata 2003-2006; Tom III – lata 2007-2010. Obecnie ukazał się Tom IV, obejmujący działania konserwatorskie w latach 2011-2014.

 

 

                             

 

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu


ul. Jagiellońska 29
37 - 700 Przemyśl
tel. (0 16) 678 59 44, 678 61 78,

e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl 

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa - Piątek 7.30 - 15.30

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl