Jesteś tutaj: Strona główna

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DETAL W ARCHITEKTURZE MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

      Regulamin konkursu

 

 


 

 

 


 

  Regulamin przyznwania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ze środków będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na rok 2018

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

SZKOŁA LETNIA PKN ICOMOS,  Przemyśl – Krasiczyn 28 – 31 sierpnia 2017 r.

 

 

     Kolejna edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS ruszyła 28 sierpnia w Przemyślu-Krasiczynie i trwała do 31 sierpnia.

     Tematem wiodącym tego wydarzenia była „ Ochrona, konserwacja, rewaloryzacja architektury obronnej”.

     Spotkania miały na celu przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymianę doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków. 

   

 Szkoła Letnia jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych - specjalistów różnych profesji zajmujących się

     ochroną dziedzictwa, dla których jest to okazja do nabycia nowej wiedzy i doświadczeń, niezbędnych w pracy przy zabytkach.

   

      Organizatorami przedsięwzięcia byli:

 

      - PKN ICOMOS Komisja Architektury Militarnej,

      - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków,

      - Prezydent Miasta Przemyśla,

      - Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

      - Fundacja PRO ARTE et HISTORIA w Krasiczynie,

      - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

 

        SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ W PRZEMYŚLU-KRASICZYNIE (pobierz PDF)

 

          

          

 

 

 


 

Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym "Zabytek Poznany"

 

 

Więcej szczegółowych informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem:

 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476

 

 

 

 


 

 

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza wykaz dotacji przyznanych w roku 2017

 

 

               Wykaz dotacji przyznanych w roku 2017 - zabytki ruchome

 

                Wykaz dotacji przyznanych w roku 2017 - zabytki nieruchome        

 

 

                 Informacja z posiedzenia Komisji Konserwatorskiej

 


 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

 

 

 Zachęcamy do zapoznania się z filmem szkoleniowym „Krajobraz mojego miasta”.  Produkcja w krótki i przystępny sposób pokazuje, jak ogromny wpływ na postrzeganie przez ludzi najbliższego otoczenia mają wszechobecne reklamy, różnokolorowe, niewspółgrające ze sobą fasady budynków czy pozbawione zieleni betonowe place i rynki. W materiale filmowym znaleźć można także wiele rozwiązań i sugestii specjalistów dotyczących planowania przestrzeni publicznej i zastosowania optymalnych rozwiązań do problemów z jakimi zmagają się samorządy. 

 

 

 


PROMOCJA PODKARPACKIEGO BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO

 

 

      W Krasiczynie 7 kwietnia miała miejsce promocja Podkarpackiego Biuletynu Konserwatorskiego, w której uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma, wicestarosta przemyski Pan Marek Kudła oraz burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy instytucji, właściciele obiektów zabytkowych oraz konserwatorzy i właściciele firm budowlano – konserwatorskich.

 

 

 

      Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski to cykliczna publikacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ukazująca się od 1999 roku, rejestrująca wszystkie ważniejsze prace remontowo - konserwatorskie wykonane przy obiektach zabytkowych województwa podkarpackiego.

      Biuletyn zawiera opisy prowadzonych prac, ich wykonawców i źródła finansownaia; ilustrowany jest zdjęciami zabytków (często przed i po zakończeniu prac). Ma charakter dokumentacyjny, pozwalający prześledzić wszystkie działania przy zabytku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

     Dotychczas ukazały się cztery tomy publikacji obejmujące kolejno: Tom I – lata 1999-2002; Tom II  – lata 2003-2006; Tom III – lata 2007-2010. Obecnie ukazał się Tom IV, obejmujący działania konserwatorskie w latach 2011-2014.

 

 

                             

 

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu


ul. Jagiellońska 29
37 - 700 Przemyśl
tel. (0 16) 678 59 44, 678 61 78,

e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl 

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa - Piątek 7.30 - 15.30

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl