Jesteś tutaj: Strona główna

 

 

 


 

 

Konferencja "Krajobraz mojego miasta" w Przemyślu

 

 

     W dniu 8 maja 2019 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja będąca integralną częścią ogólnopolskiej kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Podczas spotkania rozmawiano o parkach kulturowych oraz o gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu.

     Głównym celem konferencji było omówienie warunków do powołania w Przemyślu  parku kulturowego. Rozwiązanie to, wdrażane coraz częściej na terenie naszego kraju, pozwala m. in. na uporządkowanie chaosu reklamowego, ujednolicenie małej architektury i odsłonięcie zabytkowej przestrzeni. Pozwala też na wyznaczenie standardów dotyczących umieszczania reklam i ogłoszeń przez przedsiębiorstwa i firmy usługowe.

     Konferencję otworzyła dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Przemówienia powitalne wygłosili również Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojciech Bakun, prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

     Konferencję podsumowała Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Poprowadziła również dyskusję na tematy poruszone w trakcie wystąpień.

   

     Kampania „Krajobraz mojego miasta” to akcja społeczna prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcanie do wprowadzania zmian w estetyce polskich miast przede wszystkim samorządowców, ale i społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Kampania kształtuje odpowiedzialną i aktywną postawę dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

     Głównym narzędziem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najczęstsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Zwraca uwagę na reklamowy chaos, konieczność dbania o miejską zieleń, w tym zabytkową, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci czy też na estetykę małej architektury, ulic i ogrodzeń. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej.

     Oba filmy, a także wiele innych praktycznych materiałów i informacji nt. kampanii oraz działań, jakie warto podejmować na rzecz krajobrazu znaleźć można na www.krajobrazmojegomiasta.pl.

 

 

                        

 

 

 


 

Konferencja w Przemyślu poświęcona parkom kulturowym w ramach kampanii "Krajobraz mojego miasta"

 

 

8 maja 2019 r. Generalny Konserwator Zabytków oraz Wojewoda Podkarpacki, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, organizują w Przemyślu konferencję poświęconą parkom kulturowym i gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”. 

Głównym celem konferencji jest omówienie warunków do powołania w Przemyślu – a dokładnie w jego centrum, które od zeszłego roku należy do zaszczytnego grona Pomników Historii - Parku Kulturowego. Rozwiązanie to, wdrażane coraz częściej na terenie naszego kraju, pozwala na uporządkowanie chaosu reklamowego, ujednolicenie małej architektury, odsłonięcie zabytkowej przestrzeni. Pozwala też na wyznaczenie standardów dotyczących umieszczania reklam i ogłoszeń przez  przedsiębiorstwa i firmy usługowe na terenie Parku. 

Spotkanie otworzą wystąpienia: dr Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego, Bartosza Skaldawskiego, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojciecha Bakuna, Prezydenta Miasta Przemyśla i Jana Jarosza, Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 

W programie konferencji przewidziane są następujące wystąpienia eksperckie: 
•    Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” – założenia i prezentacja filmu – Wioletta Łabuda-Iwaniak, Rzecznik Prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
•    „Park kulturowy jako forma ochrony i zarządzania dziedzictwem” – Anna Fortuna-Marek, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie 
•    „Plan ochrony parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie na tle sytuacji parków kulturowych w Polsce” – dr Krzysztof Wielgus, Politechnika Krakowska 

•    „Program scenografii miasta Przemyśla w kontekście tworzonego parku kulturowego” – Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu 
•    „Metody działań konserwatorskich na rzecz ochrony zabytkowej przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań funkcjonalnych na przykładzie miasta Krosna” – Marta Rymar, Miejski Konserwator Zabytków w Krośnie 
•    „Jarosławski Park Kulturowy – teoria i praktyka” – Jadwiga Stęchły, Oddział Terenowy NID w Rzeszowie 
•    „Reklama wczoraj i dziś. Doświadczenia z lat 30 XX w. i współczesne dobre praktyki” – Bartosz Pobudny, z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Rzeszowie.

 

Konferencja odbędzie się 8 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przy Placu płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących wziąć udział w wydarzeniu, chęć uczestnictwa prosimy potwierdzić mailowo z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl

 

 


 

2 MAJA 2019 R. WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W PRZEMYŚLU BĘDZIE NIECZYNNY.

 

W ZAMIAN URZĄD BĘDZIE OTWARTY W SOBOTĘ 11 MAJA 2019 R.

 

ZARZĄDZENIE W TEJ SPRAWIE PODPISAŁ SZEF KANCELARII PREZESA RADY MNINISTRÓW

 

( W ZAŁĄCZENIU )

 

    ZARZĄDZENIE SZEFA KPRM

 

 


 

 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH - ROK 2019

 

 

          Wykaz dotacji przyznanych w 2019 roku - zabytki ruchome

 

          Wykaz dotacji przyznanych w 2019 roku - zabytki nieruchome                 

 

         Informacja z posiedzenia Komisji Konserwatorskiej z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

 


DOTACJE 2019

 

 

 

 

UWAGA: Wnioski o dotacje należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu lub Delegaturach w Rzeszowie, Krośnie i Tarnobrzegu.

 

 

 Regulamin przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ze środków będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na rok 2019

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym

 

 

 

 

 


 

 

TWIERDZA PRZEMYŚL I STAROMIEJSKI ZESPÓŁ URBANISTYCZNY MIASTA PRZEMYŚLA ORAZ KOPALNIA W BÓBRCE POMNIKAMI HISTORII

 

          W dniu 10 grudnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas uroczystej Gali „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości”, wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów. Wśród nich trzy związane są z województwem podkarpackim: Twierdza Przemyśl, Staromiejski Zespół Urbanistyczny Miasta Przemyśla oraz Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej.

          Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej i naukowej oraz mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

          Nadanie obiektowi tytułu pomnika historii jest nie tylko wielkim wyróżnieniem, ale również jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia starań o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

          Podkarpacie ma teraz aż siedem Pomników Historii. Jako pierwsze ten prestiżowy tytuł otrzymały: Muzeum-Zamek w Łańcucie, Zespół Klasztorny w Leżajsku oraz Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu, która znajduje się także na liście UNESCO, a w tym roku do tej listy zostały dołączone kolejne cztery: wiosną prestiżowy tytuł otrzymał Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy, a w poniedziałek do tego grona dołączyły Twierdza Przemyśl i Staromiejski Zespół Urbanistyczny Miasta Przemyśla oraz kopalnia w Bóbrce, jako najstarsza czynna kopalnia ropy naftowej na świecie związana z działalnością Ignacego Łukasiewicza.

 

        STAROMIEJSKI ZESPÓŁ URBANISTYCZNY MIASTA PRZEMYŚLA

 

 

 

            TWIERDZA PRZEMYŚL

 

         BÓBRKA - KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ

 

 

 

Więcej informacji: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1210,100-pomnikow-historii-na-stulecie-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-pleng.html 

 

oraz: https://regiony.tvp.pl/12188736/echa-dnia 

 

 


 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza wykaz dotacji 

przyznanych w 2018 roku

 

 

                Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku - zabytki nieruchome

 

 

                 Wykaz dotacji przyznanych w 2018 roku - zabytki ruchome

 

 

             Informacja z posiedzenia Komisji Konserwatorskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

 

 


 

NOWE POMNIKI HISTORII

 

20 kwietnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie dziesięciu kolejnych zabytków za Pomniki Historii.

 

Na uroczystość przybyli m.in.: prof. Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Magdalena Gawin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków; Jarosław Sellin wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prof. Bogumiła Rouba przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przedstawiciele nowych Pomników Historii.

 


Do tego elitarnego grona dołączył m.in. zespół zamkowo – parkowy w Krasiczynie (woj. podkarpackie)

 

 

 

 Zamek w Krasiczynie jest jednym z najcenniejszych zabytków nowożytnej architektury obronno-rezydencjonalnej w Polsce. Wyróżnia się wysokiej klasy formą architektoniczną z charakterystycznymi basztami i attykowymi zwieńczeniami oraz bogactwem wystroju elewacji. Powierzchnię dekoracji oblicza się na ok. 7000 m², co czyni z niej największe tego typu dzieło w Polsce i unikatowe w skali europejskiej.

 

Więcej informacji dostępnych jest na portalu zabytek.pl

 

 

 


 

ZABYTEK ZADBANY 2018

 

18. kwietnia 2018 r. podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2018.

 

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w tym roku odbyła się w Zamościu. Gospodarzami spotkania byli Bartosz Skaldawski - p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Andrzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamość. Uroczystość honorowym patronatem objęła prof. Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, która wręczała nagrody i wyróżnienia.

 

W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.

 

W KATEGORII UTRWALENIE WARTOŚCI ZABYTKOWEJ OBIEKTU WYRÓŻNIENIE OTRZYMAŁ:

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY SALEZJANÓW ŚWIĘTEGO JÓZEFA W PRZEMYŚLU

 

                                                  

 


KONKURS FOTOGRAFICZNY DETAL W ARCHITEKTURZE MIASTA JAROSŁAWIA

 

 

      Regulamin konkursu

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

SZKOŁA LETNIA PKN ICOMOS,  Przemyśl – Krasiczyn 28 – 31 sierpnia 2017 r.

 

 

     Kolejna edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS ruszyła 28 sierpnia w Przemyślu-Krasiczynie i trwała do 31 sierpnia.

     Tematem wiodącym tego wydarzenia była „ Ochrona, konserwacja, rewaloryzacja architektury obronnej”.

     Spotkania miały na celu przedstawienie najbardziej aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymianę doświadczeń i poznanie najważniejszych działań konserwatorskich prezentowanych w różnych miejscach Polski, w których dzieją się rzeczy ważne dla ochrony i konserwacji zabytków. 

   

 Szkoła Letnia jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych - specjalistów różnych profesji zajmujących się

     ochroną dziedzictwa, dla których jest to okazja do nabycia nowej wiedzy i doświadczeń, niezbędnych w pracy przy zabytkach.

   

      Organizatorami przedsięwzięcia byli:

 

      - PKN ICOMOS Komisja Architektury Militarnej,

      - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków,

      - Prezydent Miasta Przemyśla,

      - Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

      - Fundacja PRO ARTE et HISTORIA w Krasiczynie,

      - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

 

        SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOŁY LETNIEJ W PRZEMYŚLU-KRASICZYNIE (pobierz PDF)

 

          

          

 

 

 


 

Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym "Zabytek Poznany"

 

 

Więcej szczegółowych informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem:

 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476

 

 

 

 


 

 

 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza wykaz dotacji przyznanych w roku 2017

 

 

               Wykaz dotacji przyznanych w roku 2017 - zabytki ruchome

 

                Wykaz dotacji przyznanych w roku 2017 - zabytki nieruchome        

 

 

                 Informacja z posiedzenia Komisji Konserwatorskiej

 


 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

 

 

 Zachęcamy do zapoznania się z filmem szkoleniowym „Krajobraz mojego miasta”.  Produkcja w krótki i przystępny sposób pokazuje, jak ogromny wpływ na postrzeganie przez ludzi najbliższego otoczenia mają wszechobecne reklamy, różnokolorowe, niewspółgrające ze sobą fasady budynków czy pozbawione zieleni betonowe place i rynki. W materiale filmowym znaleźć można także wiele rozwiązań i sugestii specjalistów dotyczących planowania przestrzeni publicznej i zastosowania optymalnych rozwiązań do problemów z jakimi zmagają się samorządy. 

 

 

 


PROMOCJA PODKARPACKIEGO BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO

 

 

      W Krasiczynie 7 kwietnia miała miejsce promocja Podkarpackiego Biuletynu Konserwatorskiego, w której uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma, wicestarosta przemyski Pan Marek Kudła oraz burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy instytucji, właściciele obiektów zabytkowych oraz konserwatorzy i właściciele firm budowlano – konserwatorskich.

 

 

 

      Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski to cykliczna publikacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ukazująca się od 1999 roku, rejestrująca wszystkie ważniejsze prace remontowo - konserwatorskie wykonane przy obiektach zabytkowych województwa podkarpackiego.

      Biuletyn zawiera opisy prowadzonych prac, ich wykonawców i źródła finansownaia; ilustrowany jest zdjęciami zabytków (często przed i po zakończeniu prac). Ma charakter dokumentacyjny, pozwalający prześledzić wszystkie działania przy zabytku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

     Dotychczas ukazały się cztery tomy publikacji obejmujące kolejno: Tom I – lata 1999-2002; Tom II  – lata 2003-2006; Tom III – lata 2007-2010. Obecnie ukazał się Tom IV, obejmujący działania konserwatorskie w latach 2011-2014.

 

 

                             

 

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu


ul. Jagiellońska 29
37 - 700 Przemyśl
tel. (0 16) 678 59 44, 678 61 78,

e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl 

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa - Piątek 7.30 - 15.30

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl