Informacja ogólna dotycząca trybu postepowania w sprawie pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.

 

I. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów w ramach prowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich z terenu nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dwa wnioski:

 

   Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub  krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opice nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zmianami). - pobierz

   Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części będącym wpisanym do rejestru parkiem lub ogrodem, albo inną formą zorganizaowanej zieleni na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - pobierz

 

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zmianami).

 

II. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni nie prowadzonych w ramach prac konserwatorskich, restauratorskich należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dwa wnioski:

 

   Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącym wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zoprojektowanej zieleni na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) - pobierz

   Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej częsści będącej wpisanym do rejestru parkiem ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - pobierz

 

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek na podstawie art. 36 ust. 1, pkt.11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.)

 

III. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podakrpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek:

 

   Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - pobierz

 

IV. W przypadku zamiaru usunięcia drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszenie:

 

   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni - pobierz


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl