Jesteś tutaj: Zabytki > UNESCO > Radruż

RADRUŻ

 

 

Historia obiektu

 

      Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu pochodzi z I połowy XVI w. i należy do najstarszych oraz najlepiej zachowanych obiektów budownictwa drewnianego w Polsce. Powstanie świątyni określa się na wiek XVI. Została prawdopodobnie zniszczona w 1531 r. podczas najazdu tatarskiego. Obiekt położony jest na owalnym wzgórzu nad potokiem Radrużka, otoczony charakterystycznym murem obronnym. Prawdopodobnie fundatorem cerkwi był starosta lubaczowski Jan Płaza w 1853 r. Konstrukcja świątyni wykonana jest z drewna jodłowego i dębowego, wykonana przez cieśli wykorzystujących doświadczenia ciesielstwa późnogotyckiego. W 1648 r. wnętrze zdobiono polichromią które, wraz z ikonami tablicowymi tworzyła ikonostas. Cerkiew  w okresie istnienia została wielokrotnie przebudowywana:  w 1699 roku, kolejno remontowana w II połowie XVIII w., w 1832 r. (wzmocniono konstrukcję), w 1945 r. (wybudowano chór) oraz w latach 1926 – 1927 (przerobiono otwory liturgiczne w ikonostasie). Po drugiej wojnie światowej, świątynia wykorzystana była jako kaplica rzymskokatolicka, natomiast w latach 1961 -1963 jej wyposażenie przekazano do Wojewódzkiej Składnicy Zabytków w Łańcucie. Podczas prac restauratorskich w latach 1964 - 1966, odkryto i poddano konserwacji polichromię na ścianie ikonostasowej i w sanktuarium.    

 

Opis

 

      Świątynia konstrukcji zrębowej, zbudowana z drewna jodłowego oraz dębowego na kamiennej podmurówce. Budowla trójdzielna na planie zbliżonym do kwadratu. Sanktuarium trójbocznie zamknięte, nawa czworoboczna z kopułą zrębową, zwieńczona podwójnym drewnianym hełmem stożkowym. Świątynia otoczona sobotami, konstrukcji słupowej. Ściany oraz zadaszenie świątyni pobite gontem. Wewnątrz znajduje się figuralno - ornamentalna  polichromia z wizerunkami Archanioła Michała oraz trzech Ojców Kościoła, świętych: Bazylego Wielkiego, Jana Złotoustego, Grzegorza Wielkiego. Na przedcerkiewnym cmentarzu otoczonym murem  znajduje się kilka kamiennym krzyży oraz krypta właścicieli Radruża  - Andruszewskich. W pobliżu znajdują się dwa inne cmentarze, na których znajdują się zabytkowe nagrobki bruśnieńskie.

          Cerkiew jest jedną z najcenniejszych świątyń drewnianych w Polsce. W 2013 roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 

Fotografie:

 

 
     
 
     
 

 


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl