Jesteś tutaj: Zabytki > POMNIKI HISTORII

 

KRASICZYN

 

         Krasiczyn - Zespół Zamkowo - Parkowy uznany za pomnik historii na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 20.04.2018 r. 

          Zespół zamkowo - parkowy w Krasiczynie to dzieło nowożytnej architektury obronno - rezydencjalnej łączocej wysokiej formy architektoniczne z unikatowym zespołem dekoracji sgraffitowych, będących czołowym osiągnięciem polskiej kultury szlacheckiej. Obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z zamkiem wraz z reliktami murów odkrytych w badaniach archeologiczno - architektonicznych, domkiem szwajcarskim, stajniami cugowymi, kordegardą, bramą główną, bramą południową oraz parkiem.

 

 

            Mapa pomnika historii Krasiczyn - Zespół Zamkowo Parkowy

 

 

ŁAŃCUT

 

    Zespół zamkowy z XVI - XIX wieku usytuowany po wschodniej stronie miasta. Wczesnobarokowy zamek fundowany został przez Stanisława Lubowmirskiego, w latach późniejszych odbudowywany i przebudowywany, obecnie mieści się tu muzeum historia. Wielką atrakcją Łańcuta jest istniejące tu Muzeum Powozów, którego podstawę kolekcji stanowią pojazdy Elżbiety i Romana Potockich.

      
      Zespół składa się z: budynku murowanego pałacu d. zamku wzniesionego w l. 1610-1620, przebudowanego w latach 1629-1641 oraz w okresie od 3 ćw. XVIII w. do pocz. XIX w. przebudowanego z warowni na rezydencję pałacową wg proj. Christiana Piotra Aignera , fortyfikacji bastionowych kamienno-ceglanych/ziemnych z 1629-1641 wg proj. arch. Macieja Trapoli, wielokrotnie przebudowywanych m.in. w 1661 r. Znaczniejsze zmiany wyk. przez Tylmana z Gameren w poł. XIX w. zniesiono ostatecznie wały ziemne, oranżerii mur. ok. 1799-1802 wg proj. Ch.P. Aignera, sztukaterie Fryderyk Bauman, w latach 1958-59 adaptacja na Ogród Zimowy, Zameczku Romantycznego mur. 1795-1802 wg proj. arch. Jana Griesmayera, sztukaterie wnętrz z 1807 r. F. Bauman, przebudowa rotundy w 1806 r. przez arch. Ch.P. Aignera, 1825 r. bud. galerii, 1835-36 prace restauracyjne, 1894-1903 przebud., 1939 r. remont, w latach 1967-69 konserwacja, budynku d. Zarządu Ogrodów Łańcuckich mur. 1899 r. (wg wzoru z "Country Life") przebud. wg proj. Armanda Bauqué w 1913 r. , ujeżdżalni mur. z lat 1828-1830 wg proj. arch. Ludwika Bogochwalskiego o cechach klasycystycznych, restaurowanej w 1903 r., stajni cugowych mur. 1829-1831 wg proj. arch.L.Bogochwalskiego, przekształconych w 1898 r. wg proj. A. Bauqué w stylu francuskiego baroku, powozowni mur.1902 r. wg proj. A. Bauqué, w 1962 r. remont, wozowni mur. 1828-29 wg proj. arch. L. Bogochwalskiego, rozbudowanej w 1871 r. przez Karola Richtera, wartowni z bramą główną mur. 1890-1904 , portiernii przy bramie wjazdowej od połud.-wsch. mur. 1890-1904, pawilonu "Elizin" mur. XIX/XX w. altanowego w półn.-wsch. części parku, glorietty mur. ok. 1810 r. wzniesionej przez F. Baumana wg proj. Ch.P. Aignera, odnawianej w 1954 r. szklarni metal. oszklonych ok. 1920 r. z częścią mur. XIX w. tzw. storczykarnią , mostów kamienno-ceglanych na grobli przez fosę k. XIX w. brama gł. z żeliwa i pozostałych kutych z bramkami wkomponowanymi w ogrodzenie, parku wraz z zespołem rzeźby ogrodowej k.XVIII w. i 1 ćw. XIX w. rozbudowanego na wsch. jako założenie romantyczno-krajobrazowe połączone systemem alei z innymi założeniami ogrodowymi, obecne rozmiary ok. 31 ha i kompozycję w stylu angielskiego założenia krajobrazowego uzyskał w latach 1890-1904 za Elżbiety i Romana Potockich wg planu sprowadzonego z Wiednia ogrodnika Maxwalda, park wewnętrzny Ogród Różany od strony połud. Oranżerii i Ogród Włoski od strony wsch. Zamku, neorenesansowy, wg proj. włoskiego arch. Alberta Pio.

 

LEŻAJSK

 

     Zespół klasztorny OO. Bernardynów z XVII wieku, uznany w 2005 r. za Pomnik Historii. Założenie bernardyńskie znajduje się w północno - wschodniej części miasta, usytuowane na niewielkim wzniesieniu otoczone XVII - wiecznym murem obronnym z bastejami oraz obwarowaniami.

 

                                      


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel. (17) 853 94 62
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 822 81 61
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl