• Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie obiektu do rejestru zabytków. - pobierz
 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie - pobierz
 • Wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku o wpisanie zabytku do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego - pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów - pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów z terenu zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków - pobierz
 • Wniosek na prowadzenie prac konserwatorskich przy zieleni zabytkowej - pobierz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku - pobierz
 • Wniosek o ujecie pojazdu w ewidencji wojewodzkiej - pobierz
 • Wniosek o wpis do rejestru zabytkow nieruchomych - pobierz
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych - pobierz
 • Wniosek dotacji celowej na prace przy zabytku ruchomym - pobierz

 

Opłatę skarbową za:

 

 • wydanie pozwolenia konserwatorskiego ( 82 zł)
 • pełnomocnictwo/zaświadczenie ( 17 zł)

 

należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Nr rachunku bankowego dostępny na stronie: http://bip.przemysl.pl/27073/3476/rachunki-bankowe-urzedu-miejskiego-w-przemyslu.html