Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Zabytkowa Zieleń

Informacja ogólna dotycząca trybu postepowania w sprawie pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości objętych ochroną konserwatorską.

 

I. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów w ramach prowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich z terenu nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dwa wnioski:

 

   Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub  krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opice nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zmianami). - pobierz

   Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części będącym wpisanym do rejestru parkiem lub ogrodem, albo inną formą zorganizaowanej zieleni na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - pobierz

 

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zmianami).

 

II. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni nie prowadzonych w ramach prac konserwatorskich, restauratorskich należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dwa wnioski:

 

     Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącym wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zoprojektowanej zieleni na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) - pobierz

     Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej częsści będącej wpisanym do rejestru parkiem ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - pobierz

 

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek na podstawie art. 36 ust. 1, pkt.11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.)

 

III. W przypadku ubiegania się o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podakrpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosek:

 

      Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - pobierz

 

IV. W przypadku zamiaru usunięcia drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszenie:

 

    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew / krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni - pobierz