Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

Obiekty do zagospodarowania

 

 

ZESPÓŁ DWORSKO - PARKOWY ROKIETNICA

 

Nazwa obiektu: Zespół dworsko – parkowy

Miejscowość i pełny adres: Rokietnica, 37 - 562 Rokietnica, gmina Rokietnica,      pow. jarosławski

Nr wpisu do rejestru zabytków: A-33, decyzja z dnia 19 lutego 1986 r.

Właściciel: Własność prywatna

Użytkownik: Nieużytkowany

Historia obiektu:

Dwór został wybudowany na przełomie XIX/XX wieku. Murowany częściowo podpiwniczony, założony na rzucie w kształcie litery L, dwukondygnacyjny. Bryła rozczłonkowana licznymi ryzalitami. Korpus główny stanowią dwa skrzydła – główne na osi wschód - zachód nakryte jest dachem kalenicowym ze szczytami w elewacjach wschodniej i zachodniej. Prostopadle do korpusu przylega skrzydło południowe poprzedzone parterowym portykiem. Przy nim dostawiona trzykondygnacyjna wieża. Elewacje o bogatej dekoracji sztukatorskiej o eklektyczno – secesyjnym charakterze (za wyjątkiem później dobudowanej części północnej, nieotynkowanej). Na przełomie XIX/XX wieku właścicielem zespołu był Ludwik Świeżawski, a następnie Eustachy Uznański (zespół pozostaje własnością rodziny Uznańskich do zakończenia II wojny światowej). Dwór był częściowo spalony przez Rosjan w 1915 roku, a drugi pożar miał miejsce w 1926 roku. Po wojnie w budynku dworu mieściło się gimnazjum, następnie Ośrodek Zdrowia. W latach 70.XX wieku był tu magazyn i mieszkania na piętrze. W końcu lat 80.XX wieku  dwór, spichlerz i park  stał się własnością prywatną.

Pow. użytkowa: dwór – 677m2, spichlerz – 700m2

 

 

Stan techniczny:  

W latach 60 tych XX wieku wymieniono pokrycie dachu z dachówki  na blachę i założono instalację elektryczną. Generalny remont rozpoczęto w latach 1989-1990. Wykonano remont więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachu na nową blachę, zrobiono nowe żelbetowe stropy, zerwano stare posadzki i większość tynków oraz wymieniono stolarkę okienną. Od 1990 roku w obiekcie nie kontynuuje się prac remontowych. Remontu generalnego wymaga budynek spichlerza.

Otoczenie i sąsiedztwo:

Zespół usytuowany jest na zachód od głównej zabudowy wsi, przy drodze prowadzącej do Woli Rokietnickiej, na lekkim spadku w kierunku wschodnim. Zajmuje teren ok. 3,5 ha częściowo (od strony zachodniej i północnej) ogrodzony metalową siatką. Od zachodu graniczy z współczesnymi  budynkami magazynowo – gospodarczymi. Główny wjazd prowadzi od strony południowej. Centralne miejsce zespołu zajmuje dwór, na południe od niego położony jest murowany spichlerz. W części wschodniej znajdują się dwa stawy.

Kontakt z właścicielami: nr telefonu 606958605, e-mail popje@onet.pl

 

Kontakt z osobą upoważnioną do oprowadzenia po obiekcie:  tel. 725137237, stacjonarny 166221080

            

 

DWÓR W NIEBYLCU 

 

Nazwa obiektu: Niebylec, dwór - wraz z otoczeniem

Miejscowość i pełny adres: Niebylec 72, 38-114 Niebylec

Nr wpisu do rejestru zabytków: Decyzja WKZ w Rzeszowie, nr A - 1163 z dn. 05.03.1981r.

Właściciel:  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowa Droga” w Czudcu  ul. Rzeszowska 37, 38-120 Czudec, tel. kontaktowy: nr 661 338  480

Użytkownik: brak

Historia obiektu: 

Dwór wzniesiony zap. w 1 poł. XVI w. dla  Machowskich. Około 1772r. został rozbudowany, w 2 poł. XIX w. dobudowano drewniane  piętro. Murowano- drewniany, otynkowany, dwukondygnacyjny. częściowo podpiwniczony. Założony na nieregularnym planie, zbliżonym do litery L, z przybudówkami od strony wschodniej i zachodniej. Układ wnętrza dwutraktowy, częściowo przekształcony. Na parterze dwie izby sklepione kolebkowo, w pozostałych wnętrzach sufity. Zachowane renesansowe  portale kamienne- zewnętrzny( od wschodu) z 1 poł. XVI w.-prostokątny z profilowanym  nadprożem, nad którym herb ABDANK (Machowskich ) w owalu oraz dwa  wewnątrz w piwnicach  z 1 poł. XVI w. i  z XVII /XVIII w. Dachy konstrukcji drewnianej, wielospadowe, kryte blachą.

Powierzchnia użytkowa: ok. 700m2,

Stan techniczny: Zły. Niezbędny remont kapitalny połączony z adaptacją na określone cele użytkowe.

Otoczenie i sąsiedztwo: 

Dwór usytuowany na stoku wzgórza opadającego w kierunku  południowo-zachodnim, w otoczeniu resztek starodrzewia, przy drodze Niebylec-Blizianka. W najbliższym otoczeniu  dworu  budynki gospodarcze: spichlerz, stolarnia oraz czworak.  Okolica urozmaicona pod względem widokowym i atrakcyjna pod względem turystycznym ( obręb Pogórza Dynowskiego ).

 

        

 

PAŁAC W BRZYSKACH

 

Nazwa obiektu: PAŁAC W BRZYSKACH, gm. Jasło
Miejscowość i pełny adres: 38-212 Brzyska 1
Nr wpisu do rejestru: A-327 z 1968 roku
Właściciel: Urząd Gminy Brzyska
Użytkownik: Urząd Pocztowy, Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Kultury
Historia obiektu:
Położony na wzniesieniu, w centralnej części wsi, w otoczeniu parku krajobrazowego, zbudowany z cegły w 2 i 3 ćwierci XIX wieku w stylu neorenesansowym, częściowo podpiwniczony, część środkowa jednokondygnacyjna, skrzydła boczne dwukondygnacyjne. Pałac powstawał w dwóch podstawowych fazach. Wpierw powstała część środkowa z arkadową loggią od zachodu i wielobocznym ryzalitem od wschodu (o cechach monachijskiego stylu arkadowego 1 poł. XIX wieku). Inicjatorem budowy był Karol Kotarski, od 1831 roku właściciel Brzysk. Rozbudowę obiektu przeprowadził syn Karola Kotarskiego - Stanisław Kotarski. W tym czasie powstały skrzydła boczne (północne i południowe). Być może projekt rozbudowy opracowany został przez Filipa Pokutyńskiego.
Stan techniczny:
Po 1945 roku obiekt zmieniał wielokrotnie użytkowników. Był też na bieżąco remontowany. Obecny stan obiektu uznać należy za dostateczny jednak wymagający kompleksowego remontu. Odgrzybienia i osuszenia wymagają piwnice, należy również wykonać tynki elewacji zewnętrznych, wymienić stolarkę okienną i w części drzwiową itp.
Bibliografia:
W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908 (informacje o właścicielach);
R. Brykowski, Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, seria B, t. VII, z. 13, Warszawa 1973, s. 64.
Otoczenie:
Park krajobrazowy z XIX wieku
Sąsiedztwo:
Budynek Urzędu Gminy (brak poważniejszych uciążliwości)

Dodatkowe zalety zabytku:
Pałac o znacznych walorach architektoniczno-artystycznych, o starannie zakomponowanej, rozczłonkowanej bryle architektonicznej. Położony z dala od głównych traktów komunikacyjnych, jednak w bliskim sąsiedztwie większego ośrodka miejskiego jakim jest Jasło. Architektura pałacu dobrze wkomponowana w park krajobrazowy, o pow. Ok. 3,5 ha, stwarza możliwości dobrej izolacji od otoczenia. Znaczna kubatura wnętrza, przekraczająca 7,5 tys. metrów sześciennych oraz znaczna powierzchnia użytkowa (650 m kw.), stwarzają dobre możliwości do zagospodarowania.

 

CZUDEC, UL STRUMYKOWA 4/ d. Nowa Wieś Czudecka - zespół dworsko - parkowy

Nazwa obiektu: Czudec ul. Strumykowa 4 /d. Nowa Wieś Czudecka - zespół dworsko-parkowy/
Miejscowość i pełny adres: 38-120 Czudec - ul. Strumykowa 4, gm. Czudec, pow. strzyżowski
Nr wpisu do rejestru: Decyzja WKZ w Rzeszowie nr A-1199 z dnia 10.04.1989r.
Właściciel:Własność prywatna
Użytkownik: jak wyżej

Historia obiektu:
Dwór wzniesiony ok. poł. XIX wieku w stylu klasycystycznym, rozbudowanym i przebudowanym w k. XIXw. w okresie eklektyzmu. W 2 połowie XIX wieku stanowił wlasność Wasilewsich a następnie Uznańskich. Do 1944r. był własnością spadkobierców Wasilewskich, a ostatnimi właścicielami byli Wiktorowie. Po II wojnie światowej dwór zamieszkiwali repatrianci ze wschodu. W 1956r. zespół został przejęty przez Skarb Państwa. Kolejnym właścicielem zespołu stał się urząd Gminy w Czudcu. Dwór pełnił funkcję mieszkalną / pomieszczenie socjalne Urzędu Gminy/, spichlerz uzytkowany jest do celów handlowych. Od 2000 roku zespół stanowi własność prywatną. Obecnie zespół tworzą: dwór, spichlerz, kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena oraz park.
Pow. użytkowa: Dwór - 582m2, park ok. 2ha
Stan techniczny:Dwór - dobry, po remoncie kapitalnym przeprowadzonym przez właściciela w latach 2000-2005, spichlerz wymaga przeprowadzenia remontu.
Otoczenie i sąsiedztwo:
Zespół usytuowany przy drodze krajowej Rzeszów-Strzyżów-Kosno, w odległości ok. 4Km od centrum Czudca, w pobliżu odgałęzienia drogi do Pstrągowej Otoczony resztkami parku krajobrazowego ze sladami alei i starodrzewia, ogrodzony z bramą wjazdową od południa. W południowo - wschodnim narozu parku usytuowana drewniana kapliczka. Od wschodu, zachodu i północy otoczony współczesną zabudową.
Dodatkowe zalety: Położenie zespołu w malowniczej okolicy Podgórza Strzyżowsko-Dynowskiego, wzdłuż trasy Rzeszów-Strzyżów-Krosno stanowiącej prastary szlak handlowy wiodący od dawnej Małopolski przez Karpaty na Węgry. Okolica urozmaicona pod względem widokowym. W pobliżu rzeka Wisłok i lasy. Teren atrakcyjny pod względem turystycznym dla wędrówek pieszych w lecie i zimą dla narciarzy.

 

GÓRA ROPCZYCKA, zespół dworsko - parkowy

Nazwa obiektu: Góra Ropczycka – zespół dworsko-parkowy.
Miejscowość i pełny adres: 39-120 Góra Ropczycka. gm. Sędziszów Młp. pow. ropczycko-sędziszowski.
Nr wpisu do rejestru: Decyzja WKZ w Rzeszowie nr A- 800 z dnia 4.X.1976r. /architektura/, park podworski - decyzja WKZ nr A-974 z dnia 5.X.1976r.
Właściciel: Gmina Sędziszów Młp, 39-120 Sędziszów Młp. Rynek 1
Użytkownik: Nie użytkowany
Historia obiektu:
Założenie architektoniczno-przestrzenne w Górze Ropczyckiej zostało ukształtowane w XVIII w. stanowiło własność Gabriela Bobrowicz - Jaworskiego i jego córki Katarzyny Starzeńskiej – rodu związanego z kręgiem wybitnych mecenasów sztuki okresu oświecenia i romantyzmu. W 2 poł. XIX w zespół stał się własno-ścią Potockich. Przebudowany ok. 1938r. przez Andrzeja Tarnow-skiego. Remontowany w latach 1955-1960. Kolejnymi właścicielami zespołu byli: Państwowe Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa-Oddział Terenowy w Rzeszowie /administrator/.Obecnym właścicielem jest Gmina Sędziszów Młp. W skład zespołu wchodzą: oficyna I mur., wzniesiona w XVIII w. (ob. w ruinie) wraz z przylegającym do niej od strony wschodniej ogrodzeniem zakończonym piętrową wieżyczką – d. pralnią dwor-ską z XVIII w, oficyna II mur. wzniesiona w XVIII w. kaplica gro-bowa Starzeńskich mur. wzniesiona po 1854 roku oraz park.
Pow. użytkowa: Oficyna I - 440m2, Oficyna II - 775m2
Wieżyczka – d. pralnia dworska – 36m2
Kaplica grobowa Starzeńskich - 30m2
Stan techniczny:
Obiekty architektoniczne z wyjątkiem kaplicy grobowej Starzeńskich znajdują się w złym stanie zachowania, wymagającym podjęcia w I kolejności prac zabezpieczających oraz kompleksowych rewaloryzacyjnych. Zespół jest od kilkunastu lat opuszczony i nieużytkowany. W części dawnego założenia parkowego w tzw. parku leśnym przeprowadzono w 2006 r. prace rewaloryzacyjne. Aktualnie podjęte zostały przez właściciela działania związane ze sprzedażą zespołu.

Otoczenie i sąsiedztwo:
Zespół w Górze Ropczyckiej zlokalizowany jest w centrum miej-scowości, wzdłuż drogi biegnącej przez wieś. Otoczenie stanowi pozostałość dawnego ośrodka gospodarczego, współczesna zabu-dowa wsi oraz tereny użytkowane rolniczo. Miejscowość położona jest w bliskiej odległości przebiegu międzynarodowej trasy E4 prowadzącej do wschodniej granicy państwa w Medyce.
Dodatkowe zalety zabytku:
Do w/w obiektów przylega atrakcyjny ciąg spacerowo – rekreacyjny w tzw. „Parku leśnym – wąwozie”.

 

RZESZÓW, RYNEK 18

Nazwa obiektu: Rzeszów, płn. część kamienicy przyrynkowej /ok.3/4/
Miejscowość i pełny adres: Rzeszów, Rynek 18, gm. Miasto Rzeszów, powiat rzeszowskie
Nr wpisu do rejestru: Decyzja WKZ w Rzeszowie nr A- 1093 z dnia 22.05.1981r.
Właściciel: współwłasność prywatna

Użytkownik: część do zbycia - nie użytkowana
Historia obiektu:
Kamienica Rynek 18 w Rzeszowie została wzniesiona w 2 poł. XVIIw.-piwnice i trakt frontowy parteru, w XVIII—poł.XIXw. dobu-dowa piętra. Kamienica stanowi przykład mieszczańskiej kamienicy rzeszowskiej wzniesionej zap, w XVIIIw. z późniejszymi prze-kształceniami nawarstwieniami. Obiekt stanowi istotny element historycznej zabudowy przestrzennej Rynku. Autor projektu budowy jest nieznany. Na planie Wiedemanna z 1762r miasta Rzeszowa .dom figuruje jako piętrowy, mur./drewn. z drewnianym podcieniem. W 2 poł. XIXw. obiekt jest już całkowicie murowany. Wzniesiony z cegły, otynkowany, założony na rzucie wydłużonego prostokąta, Dwukondygnacyjny od frontu, trójkondygnacyjny od tyłu, podpiwniczony.. Układ wnętrza trzytraktowy z klatką scho-dową oraz otwartym świetlikiem w II trakcie. Elewacja frontowa ukształtowana w latach w latach 1889-1915 z rzeźbiarskimi de-talami zewnętrznego wystroju architektonicznego .Dachy kon-strukcji drewnianej kryte papą.
Stan techniczny:

Powierzchnia użytkowa:
Ogólna 1177 m2. użytkowa w/w części ok.650 m2, dziedziniec we-wn.61m2
Bibliografia:
Otoczenie i sąsiedztwo:
Kamienica zlokalizowana w zabudowie zwartej płn. pierzei Rynku w Rzeszowie. w otoczeniu kamienic przyrynkowych. Usytuowana kalenicowo do rynku.
Dodatkowe zalety zabytku:
Właściciele części obiektu planowanej do zbycia dysponują do-kumentacją projektową oraz pozwoleniami na dokończenie re-montu obiektu. i adaptacji na cele mieszkaniowe i handlowo-usługowe.

 

PRZEWROTNE - d. dwór wraz z parkiem

Nazwa obiektu: Przewrotne – d. dwór wraz z parkiem 
Miejscowość i pełny adres: 36-003 Przewrotne. gm. Głogów Młp. powiat rzeszowski 
Nr wpisu do rejestru: Decyzja WKZ w Rzeszowie nr A- 903 z dnia 29.04.1975r.
Właściciel:Własność prywatnaUżytkownik: Nie użytkowany 
Historia obiek-tu:
Dwór został wzniesiony ok. poł.XIXw. dla właścicieli Dolińskich i Polital-skich. W 1845r. właścicielką dóbr Przewrotne wraz z przyległościami zostaje Anna z Doliń-skich Politalska. W 1938r. właścicielem majątku został Kazimierz Maran 2 imion Politalski. 20. X.1945r. w wyniku dekretu o reformie rolnej dwór został przejęty na rzecz Skarbu Państwa. Od 1945r. użytkownikami dworu były instytucje i urzędy: poczta, szkoła ,ośrodek zdrowia, gminna rada narodowa i pełnił również funkcję mieszkalną. Od 1993r. dwór wraz z parkiem stanowi własność prywatną .Budynek dworu murowany z cegły, parterowy, otynkowany, na podmurówce z kamienia, częściowo podpiwniczony. 

Założony na rzucie wydłużonego prostokąta, dwutraktowy z dostawioną w elewacji tylnej -ogrodowej werandą wspartą na 4 drewnianych słupach. Elewacja frontowa/ płd/ z podcieniem wnękowym wspartym na 6 kolumnach, Ściany budynku ujęte cokołem, górą gzymsem kostkowym i rozczłonkowane pilastrami, w zwieńczeniach obramień okien podcienia i werandy płyciny w formie ¼ koła wypełnione motywem wachlarzowatym .Dach czterospadowy, konstrukcji drewnianej, kryty

 blachą.

Pow. użytkowa: Ok.554m2
Stan techniczny: Budynek dworu znajduje się w złym stanie zachowania, wymagającym podjęcia w I kolejności prac zabezpieczających przed dalszym niszczeniem i dewastacją oraz kompleksowych rewaloryzacyjnych łącznie z parkiem i przywróceniem nie istniejącego obecnie układu wodnego /stawy/. Obiekt jest od kilku-nastu lat opuszczony i nieużytkowany.
Otoczenie i sąsiedz-two:
Otoczenie dworu stanowi park, krajobrazowy. Wjazd na teren dworu drogą usytuowaną na d. grobli pomiędzy nieistniejącymi obecnie stawami. Od strony północnej na skraju parku zlokalizowane są 

pozostałości d. zabudowań folwarcz-nych..
Dodatkowe zalety: Obiekt zlokalizowany bezpośrednio przy szlaku komunikacyjnym przebiegającym przez miejscowość Przewrotne, w miejscu rozwi-dlenia dróg do miejscowości: Raniżów, Styków i Hucisko.

 

 

FRYSZTAK - dom mieszkalny 

Nazwa obiektu: Frysztak, dom  mieszkalny,
Miejscowość i pełny adres: 38-130  Frysztak, ul. Braci  Dymnickich  2
Nr wpisu do rejestru: Decyzja   WKZ  w  Rzeszowie  nr  A- 1055  z dnia  15.02.1980r.
Właściciel: prywatny

Użytkownik:  Nie  użytkowany

Historia obiektu:
Dom  wzniesiony  w  k.XIXw.,murowany z kamienia i cegły, otynkowany, parterowy z wysokim podpiwniczeniem z 2 - kondygnacyjnym  układem piwnic. Założony  na rzucie  prostokąta, dwutraktowy. Dach konstrukcji drewnianej, kryty  dachówką cementową. Elewacje otynkowane  gładko, z gzymsem pośrednim, wieńczącym  oraz  prostokątnymi  otworami okiennym  i drzwiowymi. Od 1891r. dom stanowi  własność  Adama Kuligi, kolejno Leiba i  Reisli  Strick,  Karola  Bobek. W  1907 roku budynek   stanowił  własność  Gminy  Frysztak.  W kolejnych  latach był  użytkowany  jako piekarnia, po II  wojnie jako dom ubogich. w latach 50-tych izba porodowa i  budynek  administracyjno-biurowy  Urzędu  Gminy  oraz   biblioteka. W  1980 roku  obiekt  został  częściowo zniszczony przez  pożar. Od  1994r.  stanowi  własność  prywatną.
Pow. użytkowa: Ok. 272m2, bez II kondygnacji  piwnic
Stan techniczny:
 Dom   znajduje się w złym  stanie zachowania, wymagającym  podjęcia  w I kolejności wykonania  zabezpieczenia stropów nad częścią parterową budynku, a następnie przeprowadzenia  kompleksowych prac  rewaloryzacyjnych. Obiekt  jest  od  kilkunastu lat  opuszczony  i nieużytkowany.
Otoczenie i sąsiedztwo:
Usytuowany w centrum  miasta  Frysztak, na wzgórzu staromiejskim, wolnostojący  przy bocznej uliczce  wychodzącej z płn.-zach. naroża rynku, poniżej kościoła parafialnego, na terenie  opadającym ku wsch., na regularnej  działce.
Dodatkowe zalety zabytku:
Obiekt   stanowi obecnie jedyny stwierdzony przykład dawnej zabudowy miejskiej Frysztaka zniszczonej  wskutek licznych pożarów  i  działań  wojennych.