Wersja graficzna Kontrast: K1 K2 K3 K4 Rozmiar czcionki: A A+ A++

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
 5. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne
  z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

 

            W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu:

 1. listownie na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu,
  ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl
 2. telefonicznie 16 678 59 44, wew. 39, 16 678 61 78, wew. 39
 3. e-mailowo: rodo@wuozprzemysl.pl

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 29
w Przemyślu.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Damian Pękalski – Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków z/s w Przemyślu

Kontakt:

adres: Przemyśl, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl

tel: 16 678 59 44 wew. 39, 16 678 61 78 wew. 39

e-mail: rodo@wuozprzemysl.pl