17 04-2020

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

"Pierwsze Polskie służby konserwatorskie powstały na mocy Dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury w 1918 roku. Kontynuowały one prace podjęte jeszcze w czasie zaborów w ramach inicjatyw społecznych m.in. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości..." Wizjonerzy 1918-2018

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest 18 kwietnia od 1983 roku. Został on ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym.