60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa

6 września świętowaliśmy 60 - lecie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie. Z tej okazji otwarto wystawę „Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, którą można obejrzeć na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Odbyła się też interesująca debata, “Rola współpracy interesariuszy w procesie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie na przykładzie cerkwi w Radrużu – dobra UNESCO, Pomnika Historii, miejsca na Szlaku Architektury Drewnianej”, w której udział wzięli Anna Fortuna-Marek - kierownik Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie, dr hab. Monika Bogdanowska – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Robert Godek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Anna Brzechowska-Rębisz – dyrektor Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Piotr Zubowski – dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Były wspomnienia, życzenia i podziękowania, do których się dołączamy! Życzymy dyrekcji i wszystkim pracownikom NID wytrwałości w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego, pełnego zaangażowania w ochronę zabytków oraz nieustającej pasji do dóbr kultury naszego kraju. Szczególne ukłony dla Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie, z którym od lat współpracujemy i wspólnie dbamy o dziedzictwo Podkarpacia.

Fot. B. Janusz WUOZ Przemyśl oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.