06 05-2020

Akcja "Zabytek z tarczą"

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zachęca do udziału w akcji "Zabytek z tarczą" organizowanej na terenie powiatu lubaczowskiego, gdzie kontynuowane są prace prowadzone Przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Powiatem Lubaczowskim zmierzające do oznakowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, znakiem Błękitnej Tarczy informującym o tym, że zabytek ten podlega ochronie prawnej.


Zachęcamy właścicieli zabytków nieruchomych z terenu powiatu lubaczowskiego do umieszczenia na zabytkach znaku Błękitnej Tarczy w ramach akcji „Zabytek z tarczą”.