Aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że do dnia 31 marca br ,  należy zaktualizować plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych
,  wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego tj. 2020 r.

Do opracowania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz do  ich corocznej aktualizacji zobowiązani są:

  • Kierownik jednostki organizacyjnej posiadającej zabytki w odniesieniu do planów ochrony zabytków jednostki organizacyjnej
  • Wójt, burmistrz, prezydent miasta w odniesieniu do  gminnych planów ochrony zabytków
  • Starosta w odniesieniu do powiatowego planu ochrony zabytków.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U.2004.212.2153).