09 07-2020

Badania archeologiczne na Rynku w Jarosławiu

Na terenie Rynku Jarosławskiego trwają prace związane z jego modernizacją.  Inwestycja realizowana jest na obszarze Jarosławskiego Parku Kulturowego oraz na terenie dzielnicy staromiejskiej Jarosławia wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-294. Badania archeologiczne prowadzone są  na terenie obejmującym cmentarz dawnej kolegiaty pw. Wszystkich Świętych w Jarosławiu (dzisiejszy plac Św. Michała).  Obecnie mamy już odkrytych 39 szkieletów  (XVII w.), ale na niższych poziomach ciągle eksplorowane są kolejne. Natrafiono na  monety, koraliki różańca, krzyże, fragmenty ceramiki z warstw, drobne elementy funeralne (gwoździe od trumien, fragmenty ozdób metalowych z poduszek trumiennych itp). Badania będą kontynuowane.