20 07-2020

Badania archeologiczne w Muninie

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na stanowisku  nr 18 w miejscowości Munina, gm. Jarosław, woj. podkarpackie natrafiono na zabytki archeologiczne i jamę trapezowatą sprzed 6 tysięcy lat.  Zabytki należą do kultury malickiej  cyklu lendzielsko – polgarskiego, związanego z kolejnym etapem oddziaływań rolników znad Dunaju, Cisy i rejonów pośrednich na ziemie polskie. Kultura Malicka, miała wpływ na schyłek  procesu neolityzacji ziem polskich, co wiąże się z przemianami technologicznymi w produkcji narzędzi kamiennych, znaczącymi ingerencjami w eksploatację terenu, nowymi wierzeniami i strukturami społecznymi.  W trakcie badań pozyskano głównie fragmenty ceramiki, dwa narzędzia z obsydianu (szkła wulkanicznego, którego najbliższa wychodnia znajduje się na Węgrzech), trzy narzędzia z krzemienia oraz fragment poroża jelenia, z którego zapewne wyrabiano ozdoby. Na zabytki archeologiczne natrafiono w trakcie  prac związanych z budową trasy energetycznej w miejscowości Munina. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi przebieg inwestycji z uwagi na kolizję z 6 stanowiskami archeologicznymi należy poprzedzić badaniami archeologicznymi na ich obszarze. Badania archeologiczne z ramienia PGE prowadzi Pani Ewa Kędzierska.