06 05-2022

Badania kamerą termowizyjną obiektów zabytkowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w swojej strukturze organizacyjnej posiada Zespół Doradców Energetycznych działający w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W celu ograniczenia zużycia energii poprzez wskazanie miejsc, gdzie następują największe straty ciepła, zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz powstawanie nowych źródeł energii odnawialnej Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nieodpłatne przeprowadzają badania obiektów zabytkowych kamerą termowizyjną w celu wprowadzania dobrych rozwiązań w zakresie termomodernizacji budynków zabytkowych. Jednym z podstawowych warunków poprawności wszelkich działań termomodernizacyjnych jest rzetelne przygotowanie audytu, którego częścią powinno być przeprowadzenie badań kamerą termowizyjną. Badanie kamerą termowizyjną umożliwi skuteczną i profesjonalną diagnostykę budynku bez naruszania jego konstrukcji.

Właścicieli obiektów zabytkowych chętnych do udostępnienia obiektu w celu przeprowadzenia powyższych badań prosimy o kontakt ze specjalistą ds. doradztw energetycznego tel. 887 447 729, e-mail ewa.krzyszton@wfosigw.rzeszow.pl

 

fot. termocert.com.pl