#bezprzedawNIEienia

1 września br. obchodziliśmy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało kampanię promocyjno-informacyjną #bezprzedawNIEienia. Jej celem jest dotarcie do możliwie szerokiego grona odbiorców w kraju i zagranicą z przekazem o losach, tragedii i stratach państwa polskiego poniesionych w wyniku II wojny światowej. 

"Gdybyśmy godzili się na to, by takie zbrodnie, jak te popełniane w czasie II wojny światowej, czy takie zbrodnie, jakie w tej chwili dokonywane są na Ukrainie przez Rosję, pozostały nierozliczone, to otwieralibyśmy naszą cywilizację na kolejną tego typu agresję. Bezkarność prowadzi do tego, że jest ona powielana, nierozliczenie zbrodni prowadzi do tego, że mamy do czynienia z kolejnymi zbrodniami. Pozbawiamy się aksjologicznych podstaw cywilizacji. To jest podstawowy argument, dlaczego mówimy #bezprzedawNIEnia" – mówił na otwarciu wystawy prof. Piotr Gliński.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wziął udział w piątek w otwarciu wystawy #BezPrzedawNIEnia, która jest częścią obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej i która prezentuje opowieść miejscowościach zniszczonych podczas II wojny światowej. Wystawa jest eksponowana na ogrodzeniu, za którym ruszają prace ziemne poprzedzające odbudowę Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Więcej na temat akcji i wystawy przeczytać można na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.