24 12-2020

Brama do Fortu I Salis Soglio Twierdzy Przemyśl

Brama do Fortu I Salis Soglio Twierdzy Przemyśl prawdopodobnie jest najbardziej „sztandarowym” obiektem, utożsamianym z fortyfikacjami przemyskimi. Wykorzystywana w logotypach i w ilustracjach publikacji o Twierdzy.
     W 2020 r. kontynuowano wcześniej rozpoczęty remont. Wykonano kolejny etap prac budowlanych i konserwatorskich. Zabezpieczono i naprawiono mur fosy na całym obwodzie poniżej poziomu gruntu.
     Dokonano usunięcia odpadających fragmentów tynku, dezynfekcji, oczyszczenia mechanicznego metodą „na mokro”, usunięcia starych spoin, wzmocnienia i uzupełnienia ubytków murów, sklepień ceglanych, wzmocnienia podłoża i hydrofobizacji powierzchni ścian. Dla porównania prezentujemy 2 zdjęcia sprzed konserwacji, wykonane po odsłonięciu fundamentów.