Budowa ścieżki historyczno-krajobrazowej w Łopience

W 2022 roku zakończył się kolejny etap prac zawiązany z budową ścieżki historyczno-krajobrazowej na terenie nieistniejącej już wsi Łopienka w gminie Cisna. 

Wieś została założona w połowie XVI wieku. W 1939 roku miejscowość liczyła 361 mieszkańców. Po II wojnie światowej (lata 1946-1947) została całkowicie wysiedlona, a zabudowania z czasem zostały rozebrane.

Jedynym zachowanym budynkiem była murowana cerkiew greckokatolicka z 1757 roku, która w roku 2004 została otynkowana i pomalowana na biało, zrekonstruowano wówczas także dzwonnicę.

W mijającym sezonie prace obejmowały odsłonięcie kolejnych zabudowań zapomnianej wsi. Wśród nich udało się wyeksponować relikty domu należącego do rodziny Mostowiaków umiejscowionego nieopodal samej cerkwi. Ponadto odsłonięto budynek karczmy oraz zlokalizowano relikty dworu, przy którym prace będą kontynuowane w 2023 roku. Rozpoczęto także rekonstrukcje młyna gdzie planuje się zamontowanie zrekonstruowanego koła młyńskiego.

Na stan dzisiejszy zakończone zostały prace przy zabudowaniach zlokalizowanych na południowy - zachód od cerkwi należące do rodziny Nasilników. Docelowo wyeksponowane zostaną także relikty plebanii.