Cerkiew w Grabówce

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabówce została zbudowana w roku 1864, prawdopodobnie w miejscu starszej drewnianej świątyni jako obiekt orientowany, murowany na planie prostokąta z węższym, zamkniętym półkoliście prezbiterium, wzniesionym z kamienia i otynkowany, z drewniana kruchtą. Świątynia była remontowana w latach międzywojennych. We wnętrzu cerkwi zachowała się figuralna dekoracja malarska stropów, posiadająca dużą wartość artystyczną. Cerkiew usytuowana jest z dala od centrum wsi, w malowniczym krajobrazie Pogórza Dynowskiego. Po wojnie cerkiew została opuszczona i do dziś nie pełni funkcji sakralnej. Obiekt jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Grabówce i wraz ze stojącą w pobliżu wolnostojąca dzwonnicą parawanową został wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-1351 (d. A-315) z dnia 31 sierpnia 1994 roku.

Nieużytkowany i nie pełniący funkcji sakralnej obiekt popadał w ruinę – pozbawiony został większości stolarki okiennej, pojawiły się pęknięcia i zarysowania ścian oraz deformacje drewnianej konstrukcji kruchty, korozja blaszanego pokrycia dachowego oraz uszkodzenia konstrukcji dachowej.

Parafia Rzymskokatolicka w Grabówce w 2020 roku podjęła gruntowne i szeroko zakrojone prace remontowe i budowlane przy zabytkowej cerkwi. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczone zostały polichromowane deski stropowe nawy i prezbiterium i przewiezione do pracowni konserwatorskiej.

W pierwszym etapie wykonane zostały prace przy wymianie drewnianego belkowego stropu oraz konstrukcji najbardziej zagrożonej drewnianej kruchty. Wymienione zostały również końcówki przypustnic konstrukcji dachowej. W kolejnym etapie w roku 2021 wykonano remont wieżyczki w szczycie kalenicy dachu nawy oraz wymianę pokrycia dachowego połaci północnej wraz z pełnym deskowaniem tej połaci, a w 2022 r. taki sam zakres przy połaci południowej.

Prace przy cerkwi prowadzone są etapami oraz przy zaangażowaniu dotacji publicznych, gdyż niewielka Parafia w Grabówce nie jest w stanie wykonać ich z własnych środków.