Ciekawe odkrycie przy studni miejskiej na rynku w Jarosławiu

W trakcie prac ziemnych objętych nadzorem archeologicznym na rynku w Jarosławiu, w okolicy drewnianej studni, natrafiono na mur ceglany okalający w odległości około 2 m całą studzienkę. Mur o szerokości około 1 m biegnie dookoła studni. W rzucie, długość jednej ze ścianek tego muru po zewnętrznej stronie wynosi około  8,50 m. Mur zbudowany jest z cegieł tzw. "palcówek" o wymiarach 32x15,5 (16)x6,5(7 )cm.

Najprawdopodobniej jest to pozostałość po nieistniejącej obecnie już budowli o przekroju owalnym, w której znajdowała się pierwotnie studnia miejska. Stratygrafia ziemi sugeruje, że poziom rynku był znacznie poniżej obecnego, zatem odsłonięte tuż pod obecną kostką relikty muru, to fragment części naziemnej oraz fragment części podziemnej budynku. W odsłoniętym profilu znajduje się dość sporej wielkości arkada, która podczas eksplorowania profilu lica murku miała prawie 160 cm głębokości.

Zatem nie można wykluczyć, że być może jest to rodzaj wejścia do budynku, w którym znajdowała się miejska studnia. Zarówno stratygrafia ziemi, linia otynkowania muru po zewnętrznej stronie oraz ślady drewna w kolejnych profilach wskazują, że pierwotnie poziom rynku znajdował się znacznie poniżej od obecnego o około 50-70 cm. Zarówno po zewnętrznej stronie muru, jak i po wewnętrznej natrafiono na materiał zabytkowy (frag. kafli, ceramiki, szkła) datowany na XVII w. Stratygrafia warstw po zewnętrznej stronie muru jest nieznacznie naruszona, zaś od wewnątrz bardziej przemieszana., Sugeruje sto na fakt w jaki sposób budowano fundamenty tego budynku, a mianowicie od wewnątrz w kierunku zewnętrznym. Wskazuje nam to również na datowanie tego budynku na XVII w. Ślady spalenizny na linii między częścią naziemną a podziemną studni może wskazywać na pożar na rynku ( 1600 lub1625 r.), zatem w chwili pożaru budynek już stał.

Wstępnie można wysnuć wniosek, że jest to rodzaj budynku, w którym znajdowała się miejska studnia, powstały najprawdopodobniej na początku XVII w.

Obecnie na terenie rynku w Jarosławiu trwają prace ziemne związane z drugą częścią rewitalizacji płyty rynku w części północno-zachodniej. Są to prace związane z poprawą stanu nawierzchni terenu, zagospodarowaniem  go oraz wymianą sieci kanalizacyjnej. Jest to kontynuacji prac poprzednich prowadzonych w latach 2020-2021. Obecne prace ziemne mogą przynieść jeszcze wiele dodatkowych informacji, które  zdradzą nam pierwotny wygląd w tej części rynku.

 

Fot. Monika Broszko