"Detal architektoniczny świeckiej zabudowy Przemyśla 1880-1939"

W ramach upowszechniania wiedzy o zabytkach, przygotowaliśmy album „Detal architektoniczny świeckiej zabudowy Przemyśla 1880-1939”
 
Autorem opracowania jest Irena Zając, wieloletni Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, redaktorem prowadzącym Beata Kot, PWKZ.
 
Książka zawiera ponad 850 fotografii wykonanych głównie przez dr Rafała Nestorowa. Zawiera zdjęcia archiwalne, niektóre dotąd nie publikowane i archiwalne plany miasta. Zwraca uwagę na często niezauważane elementy, dokumentuje stan obecny detalu architektonicznego zewnętrznego i wewnętrznego kamienic, w obszarze projektowanych części wspólnych. Ich znaczenie dla estetyki miasta jest wyjątkowe, a często niedoceniane nawet przez samych mieszkańców. Książka ma na celu zwrócenie uwagi na elementy historyczne, które nadają miastu urody, a które mogłyby zaniknąć w trakcie pośpiesznie prowadzonych remontów. Chcemy temu zapobiec.
 
Album, to praca wielu osób, którym serdecznie dziękujemy za ogromny wkład w tę publikację. W szczególności kierujemy podziękowania dla :
  •  Ireny Zając - autorki publikacji, która przez wiele lat dokumentowała i opisywała detale architektoniczne
  •  dr hab. Moniki Bogdanowskiej, która w ramach recenzji albumu zwróciła uwagę na wiele aspektów, jakie zaimplementowaliśmy do wydawnictwa
  •  dr Rafała Nestorowa, który zrobił tysiące zdjęć, byśmy mogli wybrać tylko część z nich,
  •  Profika Studio Graficzne, za projekt okładki i albumu
  •  Piotra Berezowskiego, który opracował graficznie i złożył całą publikację
  •  Marty Elas – za wspaniałą redakcję i korektę tekstu
  •  Instytucji, które udostępniły nam materiały archiwalne