Dwór w Kotowej Woli

W karcie tzw. białej, dworu w Kotowej Woli (XVII/XVIII w.) powiat stalowowolski, gmina Zaleszany, opracowanej w roku 1993, w rubryce oceny stanu zachowania, zaznaczono, że dwór jest w stanie ruiny. Stan fundamentów oceniono jako dobry, ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sklepień w piwnicach również uznano za dobry. Stropy parteru, konstrukcja dachowa, pokrycie dachowe, były już w złym stanie zachowania. Nie zachowało się wyposażenie i instalacje dworu. Zachowane zdjęcia archiwalne z roku 2010 wskazują już dużo gorszy stan obiektu, w którym pozostały już w zasadzie ściany parteru, nie ma już dachu, tylko kominy smutnie zaznaczają się na tle nieba.

Obecnie dwór zyskał drugie życie. Należy zauważyć, że inicjatywa odbudowy dworu wyszła od miejscowego sołtysa Edwarda Paterka, który wraz z mieszkańcami Kotowej Woli założył Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wolan i to stowarzyszenie podjęło się remontu. Stowarzyszenie wykonało dużo prac przy dworze doprowadzając go do stanu surowego zamkniętego czyli obiekt przykryto i wykonano stolarkę okienną i drzwiową. Dalsze prace wykończeniowe prowadzi już Fundacja Funduszu Lokalnego SMK, której dwór przekazano nieodpłatnie w 2019 r.

Dzięki działalności społeczników pracujących w Fundacji Fundusz Lokalny SMK udało się pozyskać dalsze środki z kilku źródeł, w tym z budżetu w dyspozycji PWKZ i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozyskane w tym roku dotacje pozwolą na ukończenie prac na zewnątrz i we wnętrzu obiektu.

Na dołączonych zdjęciach pokazujemy aktualny stan zabytku.

 

O historii dworu możemy przeczytać na dołączonych materiałach opracowanych przez Pana Marka Juszczyka, a zamieszczonych w wydawanej przez Fundację SMK gazetce o nazwie „Resztówka”.

 Fot. S. Stępak WUOZ Przemyśl, Del Tarnobrzeg