18 11-2020

Filmowa podróż z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu oprócz zadań statutowych zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i dziedzictwie kulturowym Podkarpacia.

Konsekwentnie prowadzimy politykę informacyjną na naszej stronie www.wuozprzemysl.pl oraz z pasją opracowujemy posty i publikujemy na Facebooku www.facebook.com/podkarpackiwkz i Instagramie www.instagram.com/podkarpacki_wkz.

Widząc jak wielkim zainteresowaniem cieszą się nasze materiały wśród fachowców, miłośników zabytków jak i społeczeństwa, postanowiliśmy przybliżyć nasz zawód, naszą prace oraz funkcjonowanie urzędu poprzez krótki film.

Wszystkie wojewódzkie urzędy ochrony zabytków w Polsce działają na tych samych zasadach, 
a jednocześnie każdy teren ma swoją specyfikę. W przypadku Podkarpacia ta specyfika to, z jednej strony, wieloetniczne, różnorodne dziedzictwo kulturowe a z drugiej duże nasycenie zabytkowymi obiektami wysokiej rangi artystycznej - o znaczeniu ogólnopolskim a nawet światowym. 
Na Podkarpaciu wciąż zachowały się pewne, wyjątkowo rzadko już spotykane, krajobrazy kulturowe. Nasze zabytki są też mocno wpisane w bogactwo krajobrazu naturalnego Pogórza, Beskidów i Bieszczadów – podkreśla Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Film jest wizytówką jak i kompendium wiedzy na temat naszej pracy, wyjątkowych obiektów zabytkowych jak i walorów  kulturowych, które wyróżnia regon podkarpacki. W filmie pokazujemy to co najcenniejsze i najciekawsze na naszym terenie.

Podkarpaccy konserwatorzy strzegą sześciu tysięcy obiektów z rejestru zabytków, siedmiu Pomników Historii oraz sześciu drewnianych zabytków z listy światowego dziedzictwa UNESCO - dwóch kościołów i czterech cerkwi – mówi Beata Kot.

Dodatkowo, z filmu dowiadujemy się kim jest konserwator zabytków, w sposób szczególny przedstawia to zagadnienie Bartosz Podubny Z-ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -  Konserwator jest urzędnikiem, pracuje z dokumentami, wydaje decyzje administracyjne, ale jednocześnie jest urzędnikiem dość szczególnym. Musi mieć bardzo dużą wiedzę o historii, architekturze i sztuce swojego regionu i musi to rzeczywiście kochać.  Każdy z nas ma też praktyczne doświadczenie w tym zawodzie, bo każdy spędził kiedyś dużo czasu na rusztowaniu. A to znaczy, że zabytki znamy naprawdę z bliska i kiedy trzeba ich bronić, łatwo nie odpuszczamy. 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia trailera i filmu, który opublikowaliśmy na wszystkich kanałach komunikacji zarządzanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu.

Dobrego odbioru !

www.wuozprzemysl.pl 
www.facebook.com/podkarpackiwkz 
www.instagram.com/podkarpacki_wkz