27 02-2020

Jakie mamy obiekty wojskowe na Podkarpaciu, gdzie się znajdują, jak je chronimy...

W dniach 12-13.02.2020 r. w Klubie Żołnierskim 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, odbyły się warsztaty podsystemu oddziaływania niekinetycznego organizowane przez 18 Dywizję Zmechanizowaną. Jednym z omawianych zagadnień była problematyka ochrony dóbr kultury w warunkach konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W warsztatach uczestniczyła Pani Beta Kot Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, która w swojej prezentacji przedstawiła plan, organizację i sposób działania ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz wskazała propozycje, obszary, sposoby i możliwości współdziałania WUOZ ze specjalistami do spraw ochrony dóbr kulturalnych jednostek wojskowych.

Dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dobrą współpracę.