18 04-2021

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – święto wszystkich osób zaangażowanych w ochronę i opiekę nad zabytkami.

W związku z tym, Beata Kot Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków i  Mirosław Majkowski Przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl wręczyli odznaczenia „za opiekę nad zabytkami” osobom, które swoją wieloletnią pracą udowodnili jak ważna jest ochrona fortecznego dziedzictwa kulturowego, zaangażowanie w proces ratowania i opiekę nad wyjątkowymi militarnymi zabytkami Podkarpacia. Pielęgnowanie i dbałość o spuściznę poprzednich pokoleń jak i zachowanie świadectwa historii w postaci zabytkowej architektury obronnej i dziedzictwa niematerialnego.

Ochrona zabytków -  tych z listy Pomników Historii jakimi są fortyfikacje Twierdzy Przemyśl - jest wyrazem pasji, miłości czy kreatywności, jak również poświęcenia się misji, za którą podziękują nie tylko mieszkańcy Przemyśla i okolic, mieszkańcy naszego województwa, ale również przyszłe pokolenia -  powiedziała Beata Kot podczas uroczystości.

Stowarzyszenia pracujące społecznie na rzecz ochrony dziedzictwa militarnego są ogromnie ważne dla szerszego środowiska jak i społeczności lokalnej.  Dzięki wsparciu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl - działającemu nieprzerwanie od 2008 roku -  Panów osiągnięcia i determinacja zostały docenione przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie i urząd, którym mam zaszczy kierować - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków dodała Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Oznaki odebrali członkowie  Przemyskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w składzie:

 •  Śp. Julian Smuk (pośmiertnie, odebrał Z. Rużycki) Członek Zarządu Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Komendant Bramy Fortecznej Sanockiej Dolnej.
 •  Janusz Bator - Cechmistrz Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu – zabytkowy budynek Cechu. Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu odpowiedzialny za renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzach przemyskich. Członek Zarządu Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka – ochrona i promocja obiektów Twierdzy Przemyśl.
 • Mariusz Bednarz - Członek Zarządu Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Przewodnik turystyczny PTTK. Członek Przemyskiego Klubu Fajki.
 • Zbigniew Podolak - Wieloletni Społeczny Opiekun Zabytków dla Fortu Browar wchodzącego w skład wewnętrznych umocnień Twierdzy Przemyśl, legitymację otrzymał w 2013 roku. Członek Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.
 • Zbigniew Rużycki - Prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka ( kadencja: 2008 – 2012, 2014 – 2020 ). Od 1998 r. – członek władz stowarzyszenia.

Odznakę „za opiekę nad zabytkami” otrzymali  członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grochowcach, którzy angażują się w prace przy Forcie V Grochowce oraz Forcie VI Iwanowa Góra. W związku z dużą  aktywnością  i pracowitością  Strażaków teren forteczny jest zadbany, uporządkowany i koszony, dzięki czemu struktury ziemne fortów są czytelne i dostępne dla mieszkańców oraz turystów.

 Odznaczenia odebrali:

 • Waldemar Siwy
 • Przemysław Siwy
 • Artur Fiałkiewicz
 • Daniel Fiałkiewicz
 • Ryszard Świtalski
 • Mateusz Świtalski
 • Piotr Świtalski
 • Zdzisław Wolański
 • Mariusz Halik
 • Marcin Staszewski
 • Krzysztof Staszewski
 • Piotr Kawa
 • Mariusz Sura

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzimy po raz 38, to dzień ustanowiony przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym. Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia.

Z okazji tego święta dziękuję i wyrażam wielki szacunek dla  wszystkich Państwu zaangażowanym w ochronę dziedzictwa kulturowego,  miłośnikom architektury zabytkowej i popularyzatorom wiedzy o naszej historii. Szczególne życzenia składam dla pracowników służb konserwatorskich, historyków sztuki, artystów, konserwatorów, archeologów, architektów, dokumentalistów oraz całemu środowisku naukowemu oraz opiniotwórczemu związanemu z dziedzictwem kulturowym.

Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków