04 05-2020

Odkrycie w Kalwarii Pacławskiej

W trakcie prowadzonych badań archeologicznych na terenie Klasztoru Znalezienia Krzyża Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, związanych z przebudową i rozbudową budynków gospodarczych w obrębie zespołu klasztornego, natrafiono na relikty murów kamiennych (z fragmentami ceglano-kamiennymi). Są to najprawdopodobniej fundamenty założenia wybudowanego z inicjatywy Andrzeja Maksymiliana Fredry w XVII w. jako fundacji na rzecz klasztoru (Andrzej Maksymilian Fredro z Pleszowic herbu Bończa, ps. „Błażej Lipowski” ur. ok. 1620 w ziemi przemyskiej, zm. 25 kwietnia 1679 w Przemyślu – kasztelan lwowski od 1654, starosta krośnieński, wojewoda podolski od 1676, senator, poseł, marszałek sejmu zwyczajnego w Warszawie w 1652 roku, sekretarz królewski w 1650 roku, dworzanin królewski w 1652 roku).
Planuje się odsłonięcie całego odkrytego założenia w trakcie dalszych badań archeologicznych. Lokalizacja pierwszego założenia klasztornego nie była znana co do szczegółów. Odkrycie potwierdziło więc wcześniejsze przypuszczenia Franciszkanów. Ciekawostką jest fakt znalezienia powszechnej monety Jana Kazimierza (tzw. boratynki) w fundamentach, pomiędzy kamieniami.