Odszedł Alojzy Cabała - były Wojewódzki Konserwator Zabytków

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci byłego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Alojzego Cabały (1941-2022).

Pan Alojzy urodził się w Nowym Sączu, tam zdawał maturę. W roku 1961 podjął studia na kierunku konserwatorstwo – zabytkoznawstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1967-1980 pracował w Muzeum w Nowym Sączu, od 1973 pełniąc funkcję dyrektora placówki. Równocześnie pełnił funkcję Konserwatora Zabytków dla miasta i powiatu Nowy Sącz. W 1980 roku przeniósł się do Krosna, gdzie zaproponowano mu utworzenie i kierowanie Biurem Badań i Dokumentacji Zabytków. Instytucja ta zajmowała się inwentaryzowaniem zabytków opracowywaniem dokumentacji do wpisów do rejestru zabytków oraz gromadzeniem dokumentacji naukowo technicznej zabytków. Była ona zaczątkiem krośnieńskiej służby ochrony zabytków.

W latach 1990-1997 Pan Cabała pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie. Pod jego kierownictwem urząd kontynuował działalność rozpoczętą w ramach Biura Badań i Dokumentacji Zabytków. Prowadził też działania związane z obejmowaniem ochroną najcenniejszych zabytków województwa krośnieńskiego, nadzorował prace konserwatorskie, współdziałał z Generalnym Konserwatorem Zabytków oraz Wojewodą Krośnieńskim w celu dofinansowywania prac przy obiektach zabytkowych. Pan Alojzy był wielkim znawcą sztuki cerkiewnej. Został odznaczony złotą odznaką za Opiekę nad Zabytkami oraz medalem Gloria Artis.