Prace konserwatorskie przy budynku na ul. Staszica 12 w Jaśle

Budynek przy ul. Staszica 12 wzniesiony został w 1895 r. przy wytyczonej pod koniec XIX w. głównej ulicy łączącej miasto z dworcem kolejowym oraz w sąsiedztwie powstałego również w tym czasie parku miejskiego budynek poddany został generalnemu remontowi w latach 30-tych XX w. W czasie wojny został spalony, a po wojnie odbudowany i użytkowany jako budynek mieszkalny i biurowy. Przy odbudowie wykonano nowe stropy na belkach stalowych, nowa stolarkę okienną oraz nową konstrukcje dachu i pokrycie z blachy, natomiast nie przywrócono drewnianych zwieńczeń nad ryzalitami w elewacjach wschodniej i zachodniej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-126 z 1 listopada 1988 roku. Obecnie budynek posiada trzech współwłaścicieli. 

Nowy właściciel obiektu, podjął prace remontowe i konserwatorskie, których celem jest przywrócenie i wyeksponowanie wartości zabytkowych budynku, w tym bogato dekorowanej elewacji oraz elementów wieżyczki. Sporządzony został projekt budowlany inwestycji wraz z programem prac konserwatorskich przewidujący kompleksowe rozwiązanie wszystkich występujących problemów technicznych i estetycznych. W projekcie przedstawione zostały zakresy prac przy elementach kamiennych, powierzchniach i detalach tynkowanych, detalach wykonanych w technologii cementu romańskiego, pokryciu dachowym i elewacjach.

W pierwszym etapie w 2022 roku wykonane zostały prace przy konstrukcji i pokryciu dachu wieżyczki – blaszane pokrycie zastąpione zostało pokryciem z łupka z obróbkami blacharskimi z blachy miedzianej, która będzie elementem pokryciowym na pozostałych połaciach dachowych budynku, rynien i rur spustowych. 

Przy elewacjach wieżyczki oraz przy ścianach przylegających do wieżyczki od strony wschodniej i zachodniej wykonane zostały prace remontowe i konserwatorskie – zachowany został oryginalny detal w elewacji frontowej (wschodniej) a na pozostałych elewacjach został zrekonstruowany. Wykonano nową kolorystykę elewacji w oparciu o dokonane odkrywki oraz konserwację detalu kamieniarskiego cokołu w elewacji północnej. 

Fot. B. Janusz - WUOZ