Prace konserwatorskie przy nawarstwieniach ściennych we wnętrzu plebanii w Rymanowie

W ubiegłym roku prowadzone były prace we wnętrzu XVIII-wiecznej plebanii rzymskokatolickiej w Rymanowie.

Wykonano wówczas złożone technologicznie prace badawczo-konserwatorskie przy nawarstwieniach ściennych w dwóch pomieszczeniach reprezentacyjnych. Przed przystąpieniem do prac na sklepieniu jednego z pomieszczeń zachowane były malowidła krajobrazowe Władysława Lisowskiego wykonane w 1934 roku. W toku przeprowadzonych badań odkrywkowych natrafiono na starsze warstwy malarskie pochodzące z dwóch okresów czasowych, z końca XVIII wieku i 2 połowy XIX wieku.

Dekoracje te kolidowały z sześcioma pejzażami autorstwa Lisowskiego. Podjęto wówczas decyzję o transferze najmłodszych malowideł, co dało realną szansę wyeksponowania i poszanowania wszystkich warstw malarskich. Malowidła Lisowskiego zdjęto bez tynku, metodą strappo i przeniesiono je do sąsiedniego pomieszczenia z bliźniaczym sklepieniem.

Po transferze wykonano konserwację i aranżację odsłoniętych starszych dekoracji.

Z powodzeniem udało się wyeksponować równolegle partie obu polichromii, a właściwa aranżacja znacznie podniosła jakość estetyczną wnętrza. Pejzażowe malowidła Lisowskiego również poddano konserwacji już na nowym podłożu oraz wykonano dla nich nowe ramowe obramienia.

Działania te, choć niezwykle złożone technologicznie i czasochłonne, doprowadziły do poszanowania wielu nawarstwień historycznych i zachowania ich dla następnych pokoleń.

Fot. B. Janusz i K. Kasperkowicz.