17 03-2022

Przyznane dotacje 2022

W terminie do 30 listopada 2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynęło 359 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Poniżej w formie tabelarycznej prezentujemy dane szczegółowe z poszczególnych zakresów.

Przyznano 230 dotacji na kwotę 9.392.000,00 PLN w tym:
- 126 dotacji na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 5 580 000,00 PLN
- 104 dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 812 000,00 PLN

Poniżej dołączamy wykazy przyznanych dotacji w dwóch zakresach:

dla zabytków nieruchomych:

https://drive.google.com/file/d/1olT1DtUPYt8w3nSbZ3W8Bw5jeB2IHUxl/view?usp=sharing

i dla zabytków ruchomych: 

https://drive.google.com/file/d/1UxQMb_P-Qcqr1TiJhTsRTSqeVyf-gnRI/view?usp=sharing

____________________________________________________________________________________________

Publikujemy również zestawienie wszystkich wniosków o dotacje:

-dla zabytków nieruchomych 

https://drive.google.com/file/d/1WKxSJ62fLaXtvuOwtmgJntLPqz0YwWDY/view?usp=sharing

-dla zabytków ruchomych

https://drive.google.com/file/d/197IG7s9hwj2WQNr7krs9XFdtHCQ8Z4nm/view?usp=sharing