23 04-2020

Przyznane dotacje

W roku 2020 do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wpłynęło 422 wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo konserwatorskich. Na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich przy obiektach architektury 256 wniosków, na prace konserwatorskie obiektów ruchomych 166 wniosków. 
Przyznano 205 dotacji na kwotę 9 392 000 PLN w tym:
- 123 dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 6 100 000 PLN
- 82 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 292 000 PLN

Poniżej dołączamy wykazy przyznanych dotacji w dwóch zakresach:

dla zabytków nieruchomych:

https://drive.google.com/file/d/1Cv5FlPW8gS9koM_6PqpFRGy3M5FbfYf-/view?usp=sharing

i dla zabytków ruchomych: 

https://drive.google.com/file/d/1iDFg42hCsqF8JjIIeTK8p4EGjmjIyoks/view?usp=sharing

__________________________________________________________________________________________________

Publikujemy również zestawienie wszystkich wniosków o dotacje:

-dla zabytków nieruchomych 

https://drive.google.com/file/d/1-14VFX-wgKCxS0HfX1RQ6IwTBMOiOpnG/view?usp=sharing

-dla zabytków ruchomych

https://drive.google.com/file/d/1KEKQHbYOVf_9Poy3BpYhEY6i2I2oFk5p/view?usp=sharing