10 05-2021

Przyznane dotacje

W roku 2021 w terminie do 28 lutego 2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu wpłynęło 418 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Poniżej w formie tabelarycznej prezentujemy dane szczegółowe z poszczególnych zakresów.

Przyznano 265 dotacji na kwotę 9 392 000 PLN w tym:
- 157 dotacji na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 6 232 000 PLN
- 108 dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 160 000 PLN

Poniżej dołączamy wykazy przyznanych dotacji w dwóch zakresach:

dla zabytków nieruchomych:

https://drive.google.com/file/d/1QGPEK2nCa_494YXrtQ1lAcNLV9FhFgyy/view?usp=sharing

i dla zabytków ruchomych: 

https://drive.google.com/file/d/1tr31feoT_gD9Db8thDhmjotHj6NNNadR/view?usp=sharing

____________________________________________________________________________________________

Publikujemy również zestawienie wszystkich wniosków o dotacje:

-dla zabytków nieruchomych 

https://drive.google.com/file/d/1-_7OYR6wmVRbiOvqV7zV8ZJOpixQlW3U/view?usp=sharing

-dla zabytków ruchomych

https://drive.google.com/file/d/1al2WphSz4CS1qBnVQuW_sATn5s9XcK0j/view?usp=sharing