Reklama w zabytkowej tkance Jarosławia

Rokrocznie Stowarzyszenie Historyków Sztuki organizuje ogólnopolską sesję naukową poświęconą konkretnemu zagadnieniu. W 2021 r. odbyła się LXIX sesja, której motywem była problematyka zawarta w sformułowaniu „Historia sztuki jako instytucja". 

Wśród kilkunastu referatów, które następnie znalazły się w publikacji posesyjnej, znajduje się artykuł dotyczący naszego województwa. Odnosi się on do kwestii reklamy w zabytkowej tkance Jarosławia, z której szpetotą walczył niestrudzenie ówczesny lwowski konserwator, uznany historyk sztuki Zbigniew Hornung. Autor wspomina także mjr. Mieczysława Demkowicza Dobrzańskiego, bardzo zaangażowanego w ochronę zabytków Jarosławia.

Publikacja pod redakcją prof. W. Włodarczyka ukazała się w 2023 r. (dla zainteresowanych zawartością książki spis treści dostępny pod adresem: http://shs.pl/sklep/?140,historia-sztuki-jako-instytucja-studia-z-histo…)

Zapraszamy do lektury: B. Podubny, Reklama w zabytkowej tkance urbanistycznej. Zbigniewa Hornunga walka z hydrą na przykładzie Jarosławia [w:] „Historia sztuki jako instytucja" red. W. Włodarczyk, Warszawa 2023