Remont budynku Domu Ubogich w Dębowcu

W ostatnim czasie pracownicy urzędu przeprowadzili komisję konserwatorską przy budynku Domu Ubogich w Dębowcu, gdzie samorząd planuje przeprowadzić prace zmierzające do adaptacji obiektu na izbę pamięci. 

Zabytek ten stanowi unikalny przykład drewnianego XIX-wiecznego domu z całkowicie zachowanym pierwotnym zespołem urządzeń ogniowych tj. pieców i arkadowego komina. 

Obecny stan obiektu należy ocenić jako zły. Prace będą miały w jak największym możliwym stopniu charakter zachowawczy – w ten sposób potraktowana będzie wieńcowa konstrukcja ścian, drewniany strop belkowy oraz konstrukcja i geometria dachu z przywróceniem gontowego pokrycia dachowego widocznego obecnie pod istniejącym, wtórnym pokryciem blaszanym. 

W niezbędnym zakresie wzmocnione zostanie fundamentowanie budynku. Autentyczność wyglądu wnętrz obiektu będzie stanowić priorytet. Do sprawności technicznej, przy użyciu pierwotnych technologii zostanie przywrócony komin wraz z piecami, gdzie docelowo mają się odbywać pokazowe lekcje np. wypiekania chleba. 

Całość prac będzie systematycznie nadzorowana przez urząd konserwatorski.

Foto. B. Janusz