24 12-2020

Remont Dworku w Pruchniku

Dworek w Pruchniku (dawniej w Węgierce) stanowi integralną część zespołu rezydencjonalnego mającego bogatą i długą historię. 
     Pierwotnie był to parterowy budynek wzniesiony na rzucie prostokąta wymurowany z lokalnego kamienia i cegły kryty dwuspadowym dachem, z kolumnowym portykiem od frontu.
     Po śmierci Ignacego Morskiego – właściciela - majątek przechodzi na własność Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, a po jej śmierci na rodziny Dzieduszyckich, następnie Szembeków i kolejno Mycielskich, którzy przeprowadzili remont - nadbudowę dworku, podwyższając go w większości o pierwsze piętro wzniesione z drewna i nakrywając dwuspadowym dachem o naczółkowych szczytach.
     Po zakończeniu II Wojny Światowej majątek upaństwowiono i nie prowadzono żadnych prac remontowych przez co dwór doprowadzony został do stanu bliskiego ruiny. 
     W 2020 r. Gmina Pruchnik będąca właścicielem obiektu przy finansowym wsparciu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpiła do prac remontowych przy dworze. W pierwszej kolejności uznano za najważniejsze wykonanie pełnego remontu dachu nad piętrową, drewnianą częścią. Ze względu na zły stan zachowania drewnianej więźby wykonano całkowicie nową konstrukcję z zachowaniem dotychczasowego kształtu. Konieczna też była wymiana pokrycia dachówkowego, gdyż dotychczas istniejące dachówki były mieszanką dachówek ceramicznych i cementowych. Były to dachówki fabryczne zarówno przedwojenne i powojennych, a mieszanka taka wynikała zapewne z wielokrotnych doraźnych napraw i uzupełnień. Na nowe pokrycie zdecydowano się zastosować dachówki ceramiczne typu marsylka. W toku prac wykonano ponadto wzmocnienie oraz częściową wymianę belek stropowych, a także częściową wymianę drewnianej konstrukcji ścian.

fot. P.Gęsiorski, T. Błoński WUOZ