24 11-2021

Rozstrzygnięcie konkursu "Zabytek Zadbany 2021"

Ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany 2021” rozstrzygnięty! Podkarpackie zabytki laureatem.

 

Poznaliśmy zwycięzców w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. O miano laureatów i wyróżnionych  ubiegać się mogli właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorcowo i konsekwentnie prowadzili działania  badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do konkursu zgłoszonych zostało 136 zabytków z 15 województw. Łącznie w 6 kategoriach konkursowych Jury nagrodziło 21 obiektów zabytkowych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wśród wyróżnionych znalazł się Zespół zamkowy w Łańcucie - obiekt zabytkowy z województwa podkarpackiego.

Komisja konkursowa - w kategorii właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem -  wyróżniła Muzeum – Zamek w Łańcucie za stałą i troskliwą opiekę konserwatorską, jaką zespół zamkowy objęty jest przez cały czas pełnienia funkcji muzealnej. Działania te w ostatnich latach zostały zintensyfikowane, dzięki czemu zrewaloryzowano XVII-wieczne fortyfikacje oraz park, przeprowadzono prace konserwatorskie i udostępniono wiele miejsc w pałacu oraz w innych budynkach dotychczas wyłączonych ze zwiedzania. 

Zespół zamkowy w Łańcucie wzniesiony w latach 1629–1641 według projektu Macieja Trapoli w typie palazzo in fortezza  został przebudowany na przełomie XVIII i XIX wieku i przekształcony w zespół pałacowy otoczony rozległym parkiem angielskim. To nie tylko cenny architektonicznie i krajobrazowo kompleks, ale również olbrzymie bogactwo dzieł sztuki i wyposażenia wnętrz stanowiące jeden z najcenniejszych zbiorów w Polsce.

 

Pełna Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany” znajduje się na stronie www.nid.pl 

 

***

Celem ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” jest  promocja właściwej opieki nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Zgłoszeń mogą dokonywać właściciele obiektów, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedura konkursowa ma charakter otwarty i nieodpłatny. Konkurs ogłaszany jest od 1975 roku.

 

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie
i opiniodawcze wsparcie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.