Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.
Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%. Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK, w jednej trzech kategorii: do 150 000 zł, do 500 000 zł oraz do 3 500 000 zł.

Ważne informacje w skrócie:

  • Dla kogo: Jednostki samorządu terytorialnego
  • Na co: Bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  • Termin naboru: 24.11.2022 r. - 31.01.2023 r.

 

Więcej informacji na https://www.bgk.pl/.../rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/...