Seminarium dot. wyników badań w obszarze ratusza staromiejskiego w Przemyślu

Dnia 6 października 2022 roku w siedzibie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, odbyło się seminarium dotyczące analizy wyników badań archeologicznych i architektoniczno – konserwatorskich oraz prac badawczych w obszarze ratusza staromiejskiego w Przemyślu. Porządek spotkania prowadzonego przez Beatę Kot Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa (Politechnika Krakowska) przewodniczącego Wojewódzkiej Rady  Ochrony Zabytków przy PWKZ w Przemyślu, obejmował następujące zagadnienia:

1. Prezentacja wyników badań archeologicznych prowadzonych na Rynku w Przemyślu  w latach 2021-2022

Mgr Monika Broszko - firma ARCHEO Jarosław

2. Prezentacja wyników badań archeologicznych prowadzonych na Rynku w Przemyślu  w 1972 roku

Mgr Andrzej Koperski - Przemyśl

3. Wyniki  kwerendy archiwalnej w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie, prezentacja skanów dotyczących ratusza na Rynku w Przemyślu rozebranego ok. 1800 roku.

Dr hab. Stanisław Stępień prof. PWSW w Przemyślu

4. Wyniki badań konserwatorsko-architektonicznych przeprowadzonych przy reliktach ratusza odkrytych w trakcie badań archeologicznych wraz z odwachem na Rynku  w Przemyślu w latach 2021-2022 r. 

Mgr Stanisław Sęk - konserwator zabytków

5. Prezentacja Programu Konserwacji i Restauracji Reliktów murów ratusza na Rynku w Przemyślu oraz wizualizacji sposobu ekspozycji reliktów historycznego ratusza na płycie Rynku

Mgr Maciej Filip mgr Aneta Filip mgr Bernadeta Popek-Olszowa, Kompleksowa Konserwacja Zabytków M.Filip, A.Filip.

6. Podsumowanie wyników badań

Prof. dr hab. Zbigniew Pianowski

 

W ramach relacji z seminarium, które zostało zapisane na ścieżce filmowej, prezentujemy część pierwszą – omawiającą wyniki badań archeologicznych prowadzonych na Rynku w Przemyślu w latach 2021 – 2022. Omawia Monika Broszko, archeolog.

Nagranie z zapisem prezentacji zostało wykonane i przygotowane do emisji przez Damiana Pękalskiego, WUOZ w Przemyślu.