Standardy rozwiązań umieszczania reklamy w obszarze Parku Kulturowego w Przemyślu

Przedstawiamy Państwu standardy rozwiązań umieszczania reklamy w obszarze utworzonego Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu, które wdrożone, pozwolą ujednolicić i uporządkować a także podnieść walory estetyczne przestrzeni miasta.