27 11-2020

Ulica Grunwaldzka w Rzeszowie

Zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego,  działając na podstawie umowy z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, rozpoczęła badania archeologiczne na ulicy Grunwaldzkiej.
Gratulujemy Zarządowi Dróg podjętej decyzji i rozpoczęcia badań specjalistycznych wyprzedzających inwestycję, której celem jest remont historycznego traktu. Spodziewamy się wielu ciekawych odkryć i poszerzenia wiedzy na temat historii Rzeszowa.
Ulica Grunwaldzka, to historyczny trakt i jedna z najważniejszych dróg Rzeszowa, która wyprowadzała ruch z miasta w kierunku północnym. Po przekroczeniu mostu na rzece Mikośce (obecnie skrzyżowanie z ulicą Kopernika) rozgałęziała się w kierunku zachodnim (na Kraków) oraz północnym (na Sandomierz).
Na Planie Wiedemanna z 1762 r., przed tym mostem, widoczny jest budynek bramny. Mamy nadzieję, że badania archeologiczne zweryfikują ten przekaz. Istnieje duże prawdopodobieństwo odkrycia fundamentów wspomnianej bramy.