12 03-2020

Ważna Informacja

UWAGA !!!


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu informuje:
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW, DO ODWOŁANIA.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSI SIĘ O: 
1.   Telefoniczny kontakt  z tut. Urzędem;
2.   W przypadku konieczności złożenia wniosku, proszę kierować wszelką korespondencję za pomocą poczty elektronicznej na adres: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, platformy ePUAP (adres skrytki: /WUOZPrzemysl/skrytka  lub /WUOZPrzemysl/SkrytkaESP ) usług pocztowych na adres odpowiedniej siedziby lub za pomocą złożenia wniosku w skrzynce znajdującej się na korytarzu tut. Urzędu – proszę o wypełnienie potwierdzenia złożenia korespondencji (potwierdzenie złożenia wniosku zostanie odesłane drogą pocztową) 

ADRESY DELEGATUR: 

Delegatura w Rzeszowie
 ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów
 17 853 94 62
 uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie
 ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
 13 432 03 06
 uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu
 ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg
 15 822 81 61
 uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl