Wpis do Rejestru budynku wieży ciśnień w Przemyślu

Budynek wieży ciśnień usytuowany jest w dzielnicy Winna Góra przy ul. Bolesława Chrobrego, w północno – zachodniej części działki nr 576. Wieża wybudowana na niewielkim nasypie ziemnym. Wysokość wieży do okapu dachu 8 m. Założona na rzucie ośmioboku, murowana, dwukondygnacyjna, nakryta dachem wielospadowym -pokrycie wtórne, wykonane z papy, zwieńczona wieżyczką z krzyżem.

Elewacje gładko tynkowane, cokół wyodrębniony z lica ściany, wyższa kondygnacja nieco szersza, od dolnej oddzielona gzymsem w formie ćwierćwałka, w górnej części, pod okapem prostokątne otwory wypełnione luksferami. Na ścianie od strony wschodniej wykusz przykryty dwuspadowym dachem. Wnętrze jednoprzestrzenne przedzielone stropem, ponad którym żelbetowy zbiornik na wodę. Komunikacja na piętro możliwa przez klamry włazowe umieszczone w wykuszu.

Obiekt wieży ciśnień powstał na terenie częściowo rozebranego w latach 1920-1930 fortu XIX a „BUDA” przy ul. Bolesława Chrobrego. Powstanie wieży ciśnień związane było z wybudowaniem w latach 1922-1928 na stokach Winnej Góry osiedla domów oficerskich. W roku 1926 roku rozpoczęto budowę wieży wraz ze zbiornikiem wyrównawczym oraz siecią wodociągową doprowadzającą wodę do poszczególnych budynków osiedla. Prace prawdopodobnie zakończono w 1928 roku. W okresie II wojny światowej wieża została uszkodzona pociskiem artyleryjskim i wówczas Niemcy zdemontowali rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika. Budynek obecnie wykorzystywany jest jako podręczny magazyn. 

Budynek wieży ciśnień jest na terenie miasta Przemyśla jedynym przykładem tego typu zabytków techniki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Przedmiotowa budowla posiada wyodrębniony trzon i część mieszczącą zbiornik nakryty ośmiobocznym dachem i wieżyczką. Obiekt utrzymany w charakterze modernistycznym, formą i usytuowaniem stanowi ważny elementem krajobrazu kulturowego tej części miasta i jego dominantę. Pomimo, iż utracił swoją pierwotną funkcję, to jest istotnym przykładem myśli technicznej związanej z miejską siecią wodociągową. Obiekt zachował z okresu budowy bryłę oraz wyposażenie w postaci żelbetowego zbiornika na wodę.

Generalnie klasyfikując wieże według kategorii odbiorców dostarczanej wody przedmiotową budowlę należałoby zaliczyć do komunalnych wież ciśnień, które umożliwiały przez sieć wodną dostarczanie wody przede wszystkim do mieszkań.