Wpis do rejestru kaplicy w Brzezinach

Kaplica wzniesiona w 1886 roku z fundacji Marcina, Klary, Jakuba i Marii Andreasików. Wybudowana na planie prostokąta, na kamiennym fundamencie. Murowana z cegły, tynkowana wewnątrz i na zewnątrz, z dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową (zachowane kilka dachówek ceramicznych). Elewacja frontowa o podziałach ramowych zwieńczona trójkątnie. W szczycie metalowy krzyż (pierwotnie zwieńczona sygnaturką z dzwonkiem). Pozostałe elewacje o podobnych podziałach ramowych, w elewacjach bocznych okna drewniane zwieńczone półkoliście, pod okapem profilowany gzyms. 

W elewacji frontowej (północno-zachodniej) drewniane drzwi zwieńczone łukiem odcinkowym, płycinowe, w górnej partii przeszklone. 

Wnętrze sklepione kolebkowo, zachowana drewniana podłoga z desek. Wewnątrz, na ścianie północno-wschodniej tablica z inskrypcją: FUNDATOROWIE/ MARCIN I KLARA/ MAŁŻONKOWIE/ SYN JAKÓB I MARYA/ ŻONA ANDREASIKI/ BRZEZINY D. 3/6 1886. Na ścianie południowo-wschodniej mensa ołtarzowa z nastawą neogotycką. Wyposażenie kaplicy zostało objęte wpisem do rejestru zabytków decyzją B-1059 z dnia 12.05.2023 roku.

Kaplica jest obiektem stylowo prostym, o zwartej bryle i skromnej dekoracji architektonicznej. Stanowi cenny składnik krajobrazu kulturowego wsi Brzeziny. Obiekt posiada także wartości historyczne. Wartości te reprezentują materialne cechy obiektu - autentyczna substancja historyczna materiału oraz struktury została tu zachowana bez zasadniczych przekształceń od czasu powstania. 

Podobnie kontynuowana jest pierwotna funkcja obiektu. Autentyczna, zachowana bez zasadniczych zmian od czasu powstania jest także bryła kaplicy, artykulacja elewacji, detal architektoniczny, a także elementy oryginalne wnętrza. Historyczny charakter i historyczna funkcja odzwierciedlona jest w materialnej strukturze przestrzennej obiektu. 

Ponadto, obiekt posiada także wartości historyczne niematerialne na które składają się pełnione przezeń funkcje kultowe, a także związane z nimi przeżycia religijne i duchowe mieszkańców wsi Brzeziny. Ponadto posiada wartości tradycji historycznej, jest obiektem szczególnie ważnym dla lokalnej społeczności wsi Brzeziny.