Wpis do Rejestru windy w kamienicy przy Dworskiego 23 w Przemyślu

W okresie międzywojennym na terenie dawnego zaboru austriackiego działały głównie dwie wiedeńskie firmy Wertheim i Stefan Sowitsch zajmujące się produkcją dźwigów. Dlatego też należy domniemywać, iż windę w budynku przy ul. Dworskiego 23 wykonała jedna z ww. firm. 

Jest to jedyne zachowane urządzenie na terenie miasta Przemyśla z lat 20.XX w., choć o fakcie istnienia tego typu urządzeń dowodzą zachowane szyby wind, między innymi w kamienicach przy ul. Franciszkańskiej 37 i Jagiellońskiej 9. Dźwig osobowy (winda) o napędzie elektrycznym został zaprojektowany na zamówienie dla kamienicy przy ul. Dworskiego 23 w Przemyślu. 

Winda została dopasowana do przestrzeni klatki schodowej, a drzwi szybowe oraz ich ramy wykonano w tej samej ornamentyce i technice jak balustrada klatki schodowej, posiadająca formy zgeometryzowanych motywów pnączy.

 Zapewne sama kabina wykładana fornirem wykonana została przez miejscowych rzemieślników, na co wskazywałaby praktyka prowadzona przez ww. firmy, zatrudniające lokalnych podwykonawców do produkcji mniej skomplikowanych technologicznie podzespołów, głownie drewnianych kabin windowych. 

Winda stanowi element oryginalnego wyposażenia kamienicy świadczący o jej wysokim standardzie, a zarazem jest świadectwem rozwoju ówczesnej techniki.