20 07-2020

Wykopaliska podczas budowy Sądu

W trakcie nadzoru archeologicznego inwestycji „Budowa obiektu użyteczności publicznej – budynku administracyjno-biurowego wymiaru sprawiedliwości – wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 799, 811, 830 obr. 207 przy ul. Mickiewicza i Tuwima w Przemyślu” przeprowadzono wykopaliskowe badania interwencyjne w wykopie o powierzchni ok. 5 arów (etap III i IV), oraz wykopaliskowe badania wyprzedzające na obszarze o powierzchni ok. 3,5 ara. 
W trakcie prac archeologicznych, na ww. obszarze 8,5 ara, zarejestrowano 35 grobów szkieletowych. Groby były orientowane na osi E-W. Trzy z nich z niewielkim odchyleniem na S, pozostałe z odchyleniem na N. Zmarłych chowano z głową ułożoną na W. W jednym przypadku zmarły był pochowany z głową w kierunku E. Niektórzy zmarli byli wyposażeni w dary grobowe. W 14 grobach zarejestrowano naczynia ceramiczne w różnym stopniu zachowania (od całych naczyń – dwa zabytki, po pojedyncze fragmenty skorup). W grobach odkryto również ozdoby (dzwoneczki, obrączki i zausznice) oraz nożyki. Przy 8 pochówkach znajdowały się ozdoby, prawdopodobnie wykonane z brązu, miedzi lub srebra. Nożyki znaleziono przy 3 szkieletach. Zabytki zostaną poddane konserwacji, co pozwoli na sprecyzowanie rodzaju metalu. Trwają badania antropologiczne szczątków kostnych.
Odkryte groby tworzą cmentarzysko, które może być datowane na X-XII w.  

Renata Zych