09 12-2021

Wyniki naboru wniosków dotacyjnych

Podajemy dane z naboru wniosków na dotacje konserwatorskie na rok 2022, jakie wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu w terminie do 30 listopada 2021 r. Łącznie 365 wnioski, w tym 140 na tzw. zabytki ruchome, 225 na zabytki nieruchome. Podział wniosków w odniesieniu do zabytków ruchomych i nieruchomych dla poszczególnych terenów działania urzędu przedstawia się następująco:

Zabytki Ruchome:

Przemyśl – 62

Rzeszów – 31

Krosno – 39

Tarnobrzeg – 8

 

Zabytki Nieruchome:

Przemyśl – 111

Rzeszów – 38

Krosno – 64

Tarnobrzeg - 12

 

Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym.