12 12-2020

Żabno - wyniki badań archeologicznych

Od lipca do września b.r. prowadzone były badania archeologiczne na terenie obozu NKWD - funkcjonującego pod koniec 1944 r.- w miejscowości Żabno, gmina Radomyśl nad Sanem.

W trakcie prac odkryto 6 ziemianek, w których przetrzymywani byli więźniowie tego aresztu. Wkopane były w ziemię na około 1,5 metra głębokości a ich ściany szalowane były deskami. W narożniki wkopane były drewniane słupy stabilizujące całą konstrukcję. Na dnie ziemianek odkryto przedmioty codziennego użytku, takich jak fragmenty podeszw, menażki czy guziki. Najliczniejszą grupę zabytków stanowią guziki potwierdzające relacje świadków, że w tym samym miejscu przetrzymywani byli okoliczni mieszkańcy, żołnierze polskiego podziemia, czerwonoarmiści aresztowani za przewinienia kryminalne i polityczne, a także Niemcy. Więźniowie przetrzymywani byli w fatalnych warunkach higienicznych, a w trakcie przesłuchań często stosowano tortury. Szacuje się, że około 200 więźniów mogło zostać zgładzonych i zakopanych w dołach nad brzegiem pobliskiej rzeki San.

Prace na zlecenie Pionu Poszukiwań i Identyfikacji IPN Oddział w Rzeszowie prowadzi Pracownia Archeologiczna Mirosława Mazurka.