28 05-2020

Zabytek Zadbany 2020 - wyniki konkursu

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2020. Znamy już właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. W tegorocznej edycji w konkursie wzięły udział 63 obiekty, z czego z województwa podkarpackiego nagrodzona została Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach Bazyliki archikatedralnej w Przemyślu.
 
Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Przemyślu została wyróżniona w kategorii utrwalenia wartości zabytkowej obiektu. Zachowane mury fundamentowe romańskiej rotundy pochodzą najprawdopodobniej z 2. połowy XII wieku. Nagrodzone prace objęły m.in. podbicie, odsłonięcie i konserwację murów kamiennych, prace budowlane, instalacyjne i aranżacyjne związane z ekspozycją reliktów rotundy oraz ossuarium utworzonego dla odkrytych w czasie prac pochówków. Jury przyznało wyróżnienie Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu za udany zakres robót konstrukcyjno-budowlanych i prac konserwatorskich, które utrwaliły i wyeksponowały wartości zabytkowe oraz pozwoliły po raz pierwszy na udostępnienie reliktów rotundy Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki.

Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Przemyślu przed i po wykonanych pracach. 

„Zabytek Zadbany” jest przeznaczony dla właścicieli, posiadaczy lub zarządców, a także wojewódzkich konserwatorów zabytków, kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz konserwatorów samorządowych. Mogą w nim brać udział obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Spośród nadesłanych wniosków, które spełniają wymogi formalne, jury konkursu – składające się z ekspertów z dziedziny ochrony i opieki nad zabytkami – wyłoniło ścisłą czołówkę zabytków, która jest nagradzana w poniższych kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); w 2020 r. jury nie przyznało nagród;
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.
 
Konkurs ma już ponad czterdziestoletnią tradycję, po raz pierwszy został rozstrzygnięty w 1975 r. Celem jest promocja właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. 
Od 2011 r. procedura konkursowa realizowana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.nid.pl

 

Ogłoszenie wyników konkursu "Zabytek zadbany 2020"


Wyniki konkursu „Zabytek Zadbany” 2020 - prezentacja wszystkich nagrodzonych obiektów