Zarządzenie PWKZ w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji

W dniu 15 maja 2024 r. PWKZ w Przemyślu wydał zarządzenie w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą
w Przemyślu, które wchodzi z dniem podpisania.

Zarządzenie zmienia:

1.      Zarządzenie Nr 10/2021 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 05 lipca 2021 roku, w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu;

2.      Zarządzenie Nr 5/2024 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 20 lutego 2024 roku, w sprawie zmiany zasad włączania karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki do wojewódzkiej ewidencji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu.

Treść Zarządzenia