Zespół witraży w kościele parafialnym w Woli Raniżowskiej

Zespół wspaniałych młodopolskich witraży znajduje się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha biskupa i męczennika w Woli Raniżowskiej. Kościół został wybudowany w latach 1914-1921 według projektu Franciszka Stążkiewicza. Należy do grupy kościołów doby historyzmu. Wzniesiony w stylu eklektycznym, z wyraźną dominantą stylu neogotyckiego. Zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Wola Raniżowska. Orientowany, na planie zbliżonym do prostokąta, murowany z cegły, na kamiennym cokole. W trójwieżowej fasadzie dominuje środkowa oktogonalna wieża. Elewacje świątyni, pierwotnie ceglane, a obecnie tynkowane, ozdobione zostały kamiennym detalem architektonicznym.

Zespół witraży wykonany został w latach 1918-1920 przez Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński według projektów Zdzisława Glogera i Wojciecha Durka. Kilka z witraży w nawie głównej zyskało także bordiurę projektu Henryka Uziembły. Dobór świętych przedstawionych na witrażach związany jest oczywiście z wezwaniem kościoła, a także z patronami fundatorów świątyni. Ponadto dominują tu przedstawienia świętych polskich.

W oknach prezbiterium umieszczone zostały przedstawienia św. Kazimierza Królewicza, bł. Czesława, św. Kingi oraz Bł. Salomei. W transepcie znajdują się przedstawienia Matki Bożej Różańcowej, św. Stanisława biskupa, św. Wojciecha oraz św. Józefa. W nawie głównej Archanioł Rafał, św. Rozalia pustelnica, św. Zofia, św. Katarzyna Aleksandryjska, św. Marcin, św. Sebastian. W nawach bocznych umieszczono wizerunki bł. Adelajdy, bł. Jolanty, bł. Bronisławy, św. Andrzeja Boboli, św. Jana Kantego oraz św. Jacka Odrowąża.

Do naszych czasów nie zachowały się witraże: Matka Boska z Aniołami z elewacji frontowej (dziś zastąpiona kompozycją Matka Boża Częstochowska autorstwa Macieja Kałczyńskiego, wyk. 2005 r. w Zakładzie Witraży Karola Paczki w Krakowie), oraz komunia św. Stanisława Kostki i św. Franciszek z pomieszczenia zakrystii.

W latach 1982-1987 witraże zostały poddane konserwacji w Zakładzie Witraży Karola Paczki w Krakowie.

W chwili obecnej toczy się postępowanie związane z wpisem do rejestru kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha w Woli Raniżowskiej wraz z otoczeniem, a także wpisem do rejestru wyposażenia i wystroju kościoła, który będzie obejmował także omawiany zespół witraży.

fot. B. Podubny, WUOZ Przemyśl